BBK5Na Radio - televiziji Bosne i Hercegovine od 20.6. do 24.6., u 16 sati, možete da pratite Dokumentarni film o Bosanskom brdskom konju autora Dine Kasala – BBK 5.

BBK je skraćenica za Bosanski brdski konj, a 5 je peti film ovog autora o ovoj najstarijoj pasmini konja na Balkanu.

Film je premijerno prikazan u januaru ove godine, a za sve one koji su propustili ovih dana je ponovno emitovanje.

Pratite narednih pet dana u 16:00 sati.

BBK5 2
 5 BARUT III-P 37

 

 

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X