Aljezira prilog 01Pogledajte televizijski prilog Al Jazeera Balkans o Ergeli bosansko brdskog konja u Sloveniji.

U prilogu govore: Anton Dolinšek, vlasnik ergele Planido u Sloveniji na kojoj se uzgaja bosanski brdski konji, doc. dr. Matijaž Masarić i doc. dr. Primož Klinc sa Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani govore o projektu zamrzavanju i čuvanju sjemena ove ugrožene pasmine.

Izvor: http://balkans.aljazeera.net 

 

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X