djuturum-kolaSvi dijelovi ovih kola napravljeni su od drveta. Glavna njihova osobina su 'đuturumi', drveni točkovi pravljeni od borovih trupaca 'čutuka', poprečno odsječeni od trupca u jednom komadu.

 

Na trupcu bi se prvo sjekirom odjeljala kora. Trupac bi trebao da bude potpuno osušen, da bi izbjeglo neželjeno pucanje drveta. U centralnom dijelu točka, oko rupe za osovinu, točak ima zadebljanje da bi se dobila veća površinom nalijeganja osovine na centralni dio točka i tako smanjila mogućnost lomljenje točka u toku upotrebe. Vjerovatno su se koristili neka prirodna sredstva za podmazivanje kako bi se smanjilo trenje i trošenje drvenih površina koje su izložene trenju, odnosno osovine i otvora na točku. Etnolozi u ovom slučaju nisu zabilježili da su korištena neka sredstva za podmazivanje, ali u tadašnjoj tradicionalnoj privredi bilo je takvih sredstava. Kao što su masti životinjskog porijekla (loj), maslo, vosak i sl. Pomenuto zadebljanje na točku se zvalo trupina.

Osovine su spojene sa dvije povoznice, a na obje osovine su postavljena četiri okomita stupca. Prednji krajevi povoznica su sa jarmom spojeni procjepom. Da točkovi ne bi spali sa osovine kroz osovinu su udjeveni klini i oni su naravno drveni.

Kola su bila snage dvije volovske snage. Komfornost im je bila slaba strana. Goriva za pogonska dva vola je bilo u izobilju na Glasinaćkim pašnjacima i livadama. Treba napomenuti da su ova kola imala vrlo zanemarljiv negativan utjecaj na okolinu. Proizvodnja domaća, gorivo domaće, posada domaća. Održivo.

djuturum-kola

djuturum-kola-crtez

Priloženi crtež je od kola kakva su se nekada pravila i koristila na Glasincu.

BhDOCumentary

Literatura:

Filipović Milenko. 1933. ''Primitivna sredstva za prenos dobara i kretanje na Glasincu'', GZM Sv. 2. Sarajevo, 129-133.

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X