Prenj Na prostranoj planini Prenj ima veliki broj jama, pećina i vrtača u kojima se tokom ljeta zadržava snijeg. Prenj planina se nalazi u centralnom dijelu dinarskog lanca planina. Okružuju ga rijeka Neretva, planina Crvanj i planina Velež. Bogat je padavinama, koje uglavnom završe u njegovom podzemlju. Niži dijelovi su bogati vodom, a u visinskim dijelovima to bogatstvo prelazi u siromaštvo. Kada ljeti na višim dijelovima planine presuše svi izvori, vodu treba pronaći.

Mnoštvo je jama i pećina u prenjskom kršu. Evidentirano ih je oko četrdesetak. Za neke se zna, a sigurno ima i onih za koje još niko ne zna.

Jedna sniježnica, koja je najveća na Prenju, nalazi se na obodu Poljica. To je „bunarasta“ vrtača, širine preko 30 metara, dužine skoro 60 metara, dubine 10 – 15  metara. Zbog skoro stalnog zadržavanja snijega, i u ljetnim najsušnijim mjesecima, teško je utvrditi dubinu ove vrtače. U topografskim kartama se nekada navodi kao Poljička peć, ali je mnogi miješaju s drugom pećinom koja se nalazi iznad Poljica u Zaušlju (između Botina i Poljica).[1]

Okno jame snijeznica PrenjJama Sniježnica (fotografija desno) nalazi se u Zakantarju (zapadni Prenj). Pored nje se nalazi kameni prerast (okno) - (ur.Variščić, 2012).

Na stočarskom stanu Prenj – Ličine žive vode nema, nego se koristi sniježnica- voda topljena od snijega, koju donose iz Velike i Male Sniježnice. To su duboke jame, južno pod liticama Galića. Ovaj stan se nalazi u dubokoj kotlini između kosa Velikog Prenja i Lupoglava (Popović,1934.95).

Da ovaj način snabdijevanja vodom još odavno zanima istraživače, dokaz je jedan pisani članak, objavljen u časopisu Nada, br. 21 iz 1902. godine. Časopis Nada, posvećen pouci, zabavi i umjetnosti, izlazio je u Sarajevu. Članak prenosimo u cijelosti:

I u našim planinama imade u gudurama i ponorima., kuda ne dopiru sunčane zrake, preko cijelog ljeta snijega i leda. Ovakva mjesta znadu dobro gorski pastiri, te silaze onamo, kad ožedne, da se napiju sniježnice. Takvih sniježnih jama imade in a Prenju, no jedna je osobito zanimljiva, što je prikazuju naše slike, jer su joj stijene, koju je okružiše, tako pravilna oblika, e bi mislio, da ih je izgradila ljudska ruka. Jama je više metara duboka, a na dnu joj je debela naslaga leda i snijega. Na prvoj slici vidi se, kakova je izvana, a na drugoj, kakova je iznutra. Iznoseći ove slike, koje su samo nastavak prije već priopćenom nizu slika iz naših gorskih predjela, nadamo se, da tijem ugodismo ne samo našim planinarima, već is vim ljubiteljima prirodnih ljepota, kojima obiluju naši krajevi, što nam toliko puta posvjedočiše i strani putnici.


Snijezna jama Prenj 0 Snijezna jama Prenj 2

[1]Podaci su od Udruženja za zaštitu okoline Zeleni Neretva Konjic

Literatura:

  • Anon., 1902. Sniježna jama na putu izu Malog Prenja na Tisovicu, Nada - pouci, zabavi i umjetnosti, Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine, br. 21, Sarajevo, 1.novembar, god. VIII, 290-291;
  • Popović Jovo, 1934. Ljetni stanovi (staje) na Prenj planini, GZM, Sv. 1, Sarajevo, 81-115;
  • Variščić Amir, ur. 2012. Prenj, Udruženje za zaštitu okoline Zeleni Neretva Konjic, Konjic;

Izvor: BhDOCumentary

Piše: Mirnes Hasanspahić

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X