Semafori LED 00LED svjetiljke u Bosni i Hercegovini postale su aktuelne posljednjih nekoliko godina, a što se tiče semafora, još uvijek su u funkciji oni sa klasičnim žaruljama. Država Oregon u SAD-u je projekat zamjene semafora novom LED izvedbom provela još 1993. godine, a mi LED tehnologiju nazivamo novom?

Kako to da ne uviđamo prednosti novih tehnologija i zašto se bojimo ulagati kako bismo postigli dobit? LED tehnologija nema zamjerki, a kod nas je tek postala prisutna i u saobraćajnoj signalizaciji. Osnovna prednost ovakvih znakova jeste u povećanoj vidljivosti. Tradicionalne žarulje najčešće su prekrivane filtrima u boji ili reflektirajućim lećama što povećava količinu svjetlosti koja dolazi do posmatrača. LED diode ne zahtijevaju dodatne filtre.

Semafori rade 24 sata 365 dana u godini. Imaju veoma važnu i korisnu funkciju tako da je od izuzetnog značaja da pouzdano funkcioniraju. Veliki gradovi sa mnogo ovakvih uređaja mogu da imaju i milionske troškove samo na električnu energiju. Pored toga tu su i troškovi održavanja.

semafori London
Prvi semafor iz 1868. g.
ispred zgrade Britanskog
parlamenta (www.planeta.org.rs)

Obično visoki troškovi ulaganja kompenziraju se malim troškovima održavanja, i dugim životnim vijekom i do 10 godina. LED diode se koriste i u promjenljivim svjetlosnim znakovima, a prednost im je dobra vidljivost i tenutna promjena simbola (Krvar, 2009.3-4).

Iako ne novost u svijetu, LED semafori novost su kod nas, te i dalje prednjače klasični semafori na bosanskohercegovačkim ulicama.

Tokom 2012. godine u Tuzli je proveden pilot projekat zamjene postojeće semaforske signalizacije energetski efikasnijim LED semaforima, čime je postignuta godišnja ušteda od 70.000 KM (50.000 na električnu energiju i 20.000 za održavanje) - (www.tuzlanski.ba, 2012).

LED semafori u Tuzli

Grad Tuzla je pozitivan primjer brige o energetskoj učinkovitosti i jedan je od vodećih gradova u Bosni i Hercegovini kada se radi o uštedi električne energije. U cilju postizanja što bolje energetske efikasnosti sve semaforske žarulje u Tuzli zamijenjene su savremenim LED svjetiljkama. Polovina sredstava obezbijeđena je od strane UNDP-ovog projekta koji već duži niz godina ulaže brojna sredstva u postizanje bolje energetske efikasnosti i u našoj državi, a druga polovina je obezbijeđena od strane općine (ukupna cijena projekta iznosila je 180.000 KM). Projekat zamjene starih svjetiljki od 75W u semaforskoj signalizaciji grada Tuzle novim LED svjetiljkama obuhvatao je zamjenu 950 postojećih semaforskih žarulja novim LED semaforskim svjetiljkama, te ugradnju 71 nove laterne na semaforiziranim raskrsnicama u Tuzli. Očekivani su sljedeći rezultati:

-        smanjenje potrošnje električne energije za oko 227 MWh godišnje (LED svjetiljke trebaju i do deset puta manje snage od klasičnih svjetiljki pri istoj izlaznoj svjetlosti),

-        ušteda oko 40.000 KM (npr. za jedno raskrsnicu račun za električnu energiju iznosio je 300 KM sa starim svjetiljkama, dok sa novim LED iznosi 50 KM),

-        smanjenje emisije CO2,

-        povećanje bezbjednosti učesnika u saobraćaju,

-        povećanje pouzdanosti rada semaforskih uređaja,

-        period povrata ulaganja je 3 do 4 godine.

Jedan od ciljeva unapređenja semaforske signalizacije je i usklađivanje opreme saobraćajne signalizacije sa Zakonom o osnovama bezbijednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.

LED diode u semaforima mnogo su pouzdanije od klasičnih žarulja jer traju mnogo duže i manja je vjerovatnoća prekida rada semfora sa novom tehnologijom jer sve LED diode koje čine matricu svjetiljke semafora ne prestaju sa radom u istom trenutku. To je značajna prednost s obzirom da klasične žarulje od 75W traju najviše godina dana, tako da su jako česti prekidi u radu semafora što zbunjuje učesnike u saobraćaju i dovodi do mogućnosti saobraćajnih nesreća.

Podaci navedeni u nastavku dolaze iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica općine Tuzla.

Sa klasičnim svjetiljkama, troškovi svjetlosne semaforske signalizacije (ukupne prosječne vrijednosti za cjelokupnu semaforsku signalizaciju) su iznosili:

Mjesečna potrošnja električne energije (kWh)

Godišnja potrošnja električne energije (kWh)

Mjesečni troškovi električne energije (KM)

Godišnji troškovi električne energije (KM)

22.289,40

271.187,70

4.012, 09

48.813,79

U sljedećoj tabeli prikazana je procjena troškova i ušteda na godišnjem nivou:

Procjena troškova zamjene klasičnih laterni sa LED laternama (KM)

Procjena uštede električne energije (kWh)

Procjena uštede električne energije (KM)

Procjena uštede troškova održavanja (KM)

Procjena uštede utjecaja na okoliš (tCO2)

Procjena uštede utjecaja na okoliš (tSO2)

354.563,50

226.914,66

40.844,64

20.091,60

164,928

2,27

Ukupno smanjenje potrošnje električne energije i ukupna ušteda finansijskih sredstava u narednih 10 godina: [1]

God.

Smanjenje potrošnje električne energije (MWh)

Ukupna ušteda finansijskih sredstava (KM)

1

226,91

60.936,24

2

453,83

121.872,48

3

680,74

182.808,72

4

907,66

243.744,96

5

1 134,57

304.681,19

6

1 361,49

365.617,43

7

1 588,40

426.553,67

8

1 815,32

487.489,91

9

2 042,23

548.426,15

10

2 269,15

609.362,39

Period povrata uloženih sredstava = Investicija/Godišnje uštede = 354.563,50/60.936,24 = 5,8 godina.

Ukupno smanjenje emisije stakleničkih plinova na godišnjem nivou:

Smanjenje potrošnje električne energije (kWh)

Sumpor dioksid SO2 (kg)

Azotovi oksidi NOx (kg)

Čestice pepela (kg)

Ugljen dioksid CO2 (kg)

226.914,66

2.269,15

567,29

453,83

164.928,38

Ovim projektom korist će imati građani Tuzle i svi oni koji kroz Tuzlu prolaze ili dolaze. Na neki način su građani sigurniji, kvalitet življenja je jednim dijelom poboljšan te se time stanovništvo motivira na dalji ostanak i razvoj društvenog života.

 

Semafori LED tizla1
Raskrsnica u Tuzli prije zamjene semafora,
(Izvor: Služba za komunalne poslove Općine Tuzla)
Semafori LED tizla2Raskrsnica u Tuzli poslije zamjene semafora,
(Izvor: Služba za komunalne poslove Općine Tuzla)

 

Grad Tuzla ne bi smio biti jedinstven u Bosni i Hercegovini po modernizaciji svjetlosne signalizacije. Ovaj primjer mora da prati cijela država jer je muzejskom materijalu mjesto u muzeju, a prednosti LED tehnologije jednostavno moraju biti prioritet.

Piše: MSc. Edina Hasanspahić dipl.ing.el.

Izvor: BhDOCumentary

* * *

Posebna zahvalnica:

Općini Tuzla - Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica na ustupljenim podacima i fotografijama

Literatura

  • Krvar Damir, 2009. ''Primjena LED i solarne tehnologije u prometnoj signalizaciji'', Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Oktobar, Zagreb, 3-4.
  • Milojević Vladimir, ''Razvoj semafora - Od gasa do diode'', Planeta - Magazin za nauku, istraživanja i oktrića, (Pregledano: 29.01.2016.)
  • ''Štedljivi semafori postavljeni u cijeloj Tuzli'', www.tuzlanski.ba (Pregledano: 28.11.2012.)
  • ''LED semaforska signalizacija'' - IZVJEŠTAJ – Projekat Energetske efikasnosti, Projekat broj 001, Općina Tuzla,
  • (Pregledano: 28.12.2015.)

[1] Podaci su preuzeti iz Elaborata o uštedama potrošnje električne energije semaforske signalizacije u Gradu Tuzla.

semafori

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X