Mikoloska-radionica 00U periodu od 08.-12.08. na planini Visočici, lokalitet Tušila, a u okviru Rufford projektnih aktivnosti, održat će se i Mikološka ekspedicija i radionica – AscoBH.

Mikološka istraživanja će biti realizovana na različitim lokalitetima na planinama Igman, Bjelašnici i Visočici, a u svrhu kontribucije znanstveno utemljenih argumenta i valorizacije diverziteta ovog područja s ciljem njegove krajnje zaštite.

Više detalja na posteru:

Mikoloska-radionica 01

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X