slatinsko groblje siri pregled 0Osvrt na tekst objavljen u novinama Dnevni avaz (web izdanje): 'Mulo Hadžić otkrio nekropolu stećaka kod Donjeg Vakufa'.

Tekst je objavljen u Dnevnom avazu 25.11.2015. godine pod naslovom: ‘Nađen vrijedan arheološki lokalitet - Mulo Hadžić otkrio nekropolu stećaka kod Donjeg Vakufa'. Pristup historijskim temama, ličnostima i lokacijama, u smislu: otkriveno, nepoznato, misteriozno, legendarno, senzacionalno... često ne odvaja mit/legendu od stvarnih historijskih činjenica, nije ništa novo. Cilj nam je dopuniti objavljen tekst s nekim našim zapažanjima o ovoj lokaciji.

Istina lokalitet nije evidentiran u osnovnoj historiografskoj literaturi koja se bavi ovakvim i sličnim nalazištima (Arheološki leksikon BiH. 1988. Tom II. Regija 12. 167-187; Bešlagić Š. 1971. 126-127), ali literatura nikako ne smije biti jedino mjesto odakle možemo crpiti podatke. 'Pronalazač' je u pronalaženju ove nekropole stećaka koristio usmene izvore, koji su nezaobilazni u ovom i sličnim istraživanjima. Šta je s ostalim?

No, pošto je danas 'sve' dostupno svakom, treba se samo malo 'zaroviti' u podatke i da se pronađu neke činjenice koje ukazuju da na toj ili sličnim lokacijama postoji neko groblje. Iako uopće nismo ni znali gdje je Slatina, uvidom u topografsku kartu područja[1], brzo smo pronašli Slatinu (nalazi se zapadno od Donjeg Vakufa) i primijetili smo da istočno od naselja ima oznaka kršćanskog groblja. U dosadašnjim kartografskim i terenskim istraživanjima nekoliko puta smo se uvjerili da su neke srednjovjekovne nekropole na topografskim kartama greškom označene s oznakom kršćanskog groblja. Ali nekada se, kao što je u ovom slučaju, kršćansko i muslimansko groblje nalaze uz nekropolu stećaka, pa je lokacija označene samo topografskom oznakom za konfesionalna groblja. Napominjemo da su nekropole stećaka na topografskim kartama označene s malim križičem/krstičem koji nije uokviren linijom, za razliku od znaka za kršćanska groblja kod kojih je križić/krstić uokviren. Tako da se uvijek uz oznaku kršćanskog ili starog muslimanskog groblja/mezarja na karti, na terenu može 'kriti' i srednjovjekovna nekropola stećaka.Slatina D Vakuf

slatinsko groblje siri pregled 2b

slatinsko groblje3Zatim, uvidom u informativni portal Federalne uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove www.katastar.ba u pregledniku (aplikacija za pregled i pretragu metapodataka), vidjeli smo da je ova zemljišna parcela (katastarska čestica 859) na kojoj je srednjovjekovna nekropola nosi naziv 'Slatinsko groblje'[2], a da susjednih nekoliko parcela nosi naziv 'Greblja'. Aplikacija je dostupna svim konektovanim na svjetsku mrežu. Bez uvida na terenu, ono što možemo pretpostaviti da je srednjovjekovni ukop počeo na brežuljku (parcela Slatinsko groblje), a kasnije nastavio se ukop malo niže(muslimansko mezarje), pretpostavljamo na susjednoj parceli 'Greblja' (br. 862), a i pravoslavno groblje je formirano uz nekropolu. Iz kojeg perioda su konfesionalna groblja ne možemo znati bez terenskog uvida na lokaciji.

Da se uz srednjovjekovno groblje/nekropolu stećaka nalazi i konfesionalno groblje, nije ništa specijalno i nepoznato. Uobičajena je stvar.

Literatura i internet:

  • ''Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine''. 1988. Tom II. Regija 12. Sarajevo: Zemaljski muzej Sarajevo (167-187).
  • Bešlagić Š. 1971. ''Stećci – kataloško-topografski pregled''. Sarajevo: Biblioteka ''Kulturno naslijeđe''. ''Veselin Masleša''.
  • Vrebac A., 'Mulo Hadžić otkrio nekropolu stećaka kod Donjeg Vakufa', Dnevni avaz, Web izdanje, objavljeno: 25.11.2015. [Pregledano: 26.11.2015]. Link
  • www.katastar.ba/geoportal/preglednik/ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, općina Donji Vakuf, katastarska općina ‘Slatina’.
  • Topografska krta M 1:25.000, list 'Semin' 473-4-1.

Izvor: BhDOCumentary

Piše: Mirnes Hasanspahić


[1]Topografska krta M 1:25.000, list 'Semin' 473-4-1;

[2] Općina Donji Vakuf, Katastarska općina Slatina, broj parcele 859,  www.katastar.ba/geoportal/preglednik [Pregledano: 26.11.2015].

 

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X