dupli-stećak-Starić Već nekoliko puta smo se uvjerili da je evidencija stećaka na cijelom prostoru njihovog rasprostiranja, daleko od završenog posla. Donosimo još jedan mali primjer iz okoline Kladnja, kako bi to još jednom potvrdili.

 

Po podacima iz literature između naselja Starić i Ravne evidentirani su stećci na dvije lokacije. Stećci se nalaze pored pješačkog puta Starić i Ravne, ne jednoj lokaciji u dvije skupine je zabilježeno 4 spomenika na lokalitetu Breze, a malo dalje još dva usamljena stećka (Bešlagić, 1969. 157.; Bešlagić 1971. 214.).

S obzirom na to da nismo bili na lokaciji ne možemo navesti tačan broj spomenika, ali na jednoj od dvije lokacije evidentno je više stećaka od broja kojeg smo naveli iz literature. Što je vidljivo i na tv snimcima (link na tv prilog RTV Slon, Tuzla). Sigurno više od deset spomenika.

staric-Kladanj-video

Na ovoj lokaciji postoji jedan dvostruki sljemenjak. Na postojanje ovih rijetkih oblika stećaka već smo pisali u članku Kakvi su to dvostruki/dvojni stećci. Tom prilikom uradili smo analizu kroz dostupnu literaturu i ustanovili da na cijelom području rasprostiranja, ukupno ima 48 primjeraka ovakvih stećaka. Također, skrenuli smo pažnju, usporedbom podataka iz literature i podataka sa terenskog istraživanja, da raniji istraživači nisu uvijek posebno izdvajali stećke u ovom obliku (Hasanspahić, 2016.61). To se potvrdilo i ovaj put. Dvostruki stećak sa nekropole na Brezi između naselja Starić i Ravne, nije evidentiran kao stećak u ovom obliku. Podatak o ovom stećku i jednu njegovu fotografiju, također smo dobili od Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno - historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona.

Na kraju pomenutog članka zaključili smo da, kada se uradi detaljna evidencija cijelog područja stećaka, vjerujemo da će ovakvih rijetkih primjeraka biti još. Pogotovo na susjednom području, to je prostor općina Sokolac, Vlasenica, Han-Pijesak, pogotovo na prostoru istočne Bosne. Već ova zapažanja iz okoline Kladnja to nagovještavaju.

Geografske koordinate lokacije (Google Earth):

Latitude: 44°13'33.01"N; Longitude: 18°45'38.83"E

n/v 596 m

Izvor:

BhDOCumentary

staric-Breza-karta

staric-video-dvostruki

Literatura:

Bešlagić Šefik, 1969. Stećci okoline Kladnja, Naše starine XII, Sarajevo, 155-176.

Bešlagić Šefik, 1971. Stećci – kataloško-topografski pregled. Sarajevo: Biblioteka ''Kulturno naslijeđe''. ''Veselin Masleša''.

Hasanspahić, Kakvi su to dvostruki/dvojni stećci, [Objavljeno: 17.03.2015.; Pregledano: 23.10.2017.], link: http://www.bhdocumentary.net/index.php/mramorje/146-kakvi-su-to-dvostruki-dvojni-stecci

Hasanspahić M. 2016. Mramorovi olovskog kraja, Zbornik radova sa Okruglog stola "Rijeka Krivaja kroz prošlost (prostor, vrijeme, ljudi)" 19.9.2014. u Olovu, Institut za istoriju Sarajevo, Udruženje za modernu historiju Sarajevo. 49-80.

TV prilog RTV Slon Tuzla, RTV SLON & AdRev.[Objavljeno 1.7.2015; Pregledano: 23.10.2017.], link: https://www.youtube.com/watch?v=gBGnLpgqblw&app=desktop

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X