Turisticka-patrola avazBaOsjetili smo potrebu da osvrnemo na novinski članak iz rubrike Turistička patrola, webportala avaz.ba u cilju tačnosti podataka koji se odnose na olovske stećke.

Članak je objavljen 10.07.2018. godine i potpisan od autora E.Trako, pod naslovom ''Dobro došli u Olovo, grad budućnosti koji obiluje kulturno-historijskim naslijeđem''. U naslovu članka stavljen akcenat na kulturno-historijsko naslijeđe, a u tekstu izneseni netačni i zastarjeli podaci koji se tiču baš pomenutog naslijeđa.

Naime, u dijelu teksta koji se odnosi na srednjovjekovne nadgrobne spomenike na olovskom području, podnaslovom 'Brojni stećci', navedene su i određene cifre koje se tiču brojnosti ovih spomenika. Navedeno je da na olovskom području postoji 40 lokaliteta i 263 spomenika. Podataka o brojnosti spomenika (263) preuzet je iz starije literature (Benac A. 1951. 7-49) ili iz odluka o proglašenju nacionalnim spomenikom neke od olovskih nekropola stećaka, ali bez navođenja izvora. Navedeni podatak o brojnosti lokaliteta (40), nama je potpuno nepoznat.

Zašto se ne surfa prije odlaska na teren?

Odgovor je, ''nemamo vremena''.

Podsjećamo, da smo javnosti nekoliko puta predočili najnovija istraživanja olovskih stećaka, te na nekoliko mjesta objavili detaljan pregled starije literature u kojoj se razmatraju olovski stećci uz detaljan pregled brojnosti stećaka na ovom lokalnom području. Gdje smo tačno naveli sve cifre koje se tiču brojnosti olovskih stećaka. Jedna od navedenih stavki dostupna je na internetu na linku ispod i potrebno je samo malo koristiti se pretraživačima. Druge dvije navedene naše stavke iz literature, gdje detaljno navodimo pregled brojnosti stećaka, dostupne su u printanim izdanjima kako je navedeno u popisu literature ispod. Objavili mo i mapu rasprostiranja olovskih stećaka koja je dostupna na ovom linku.

Potrebno je nekada suosjećati se s novinarima, koji su pod raznim pritiscima, a najviše pod pritiskom nedostatka vremena za pisanje kvalitetnijih tekstova potkrijepljenih tačnim i provjerenim činjenicama. Komercijalizacija medija pospješuje samo štancanje članaka, bez imalo ozbiljne analize i istraživanja. U ovom slučaju nije bilo teško pronaći tačne podatke jer su dostupni i besplatni.

Ovakvo novinarsko izvještavanje šteti naporima, najviše pojedinaca koji nastoje da ovo doista specifično srednjovjekovno materijalno naslijeđe terenskim radom otkriju, evidentiraju i prezentiraju javnosti. Napominjemo, da je najnovijim istraživanjem, ovo lokalno područje u odnosu na ostala u novije doba istraživana lokalna područja, pokazalo najviše odstupanje u podacima brojnosti stećaka kojima se do sada raspolagalo. Ne radi se o 40 lokaliteta i 263 stećka, nego o 82 lokaliteta i 1042 stećka. Taj podatak bi bio izuzetno važan za pomenuti članak Turističke patrole, da je patrola došla do podatka. U tom slučaju naslov članka bi sigurno bio opremljen riječima 'skandalozno', 'ekskluzivno', 'neviđeno', 'otkriće' i slične skandalozne riječi kojima se mame čitatelji da kliknu.

Ko je originalan?

Samo Hadžija iz pomenutog teksta je originalan, sve ostalo je šminkeraj.

Turisticka-patrola avazBa

Izvor: BhDOCumentary

Piše: Mirnes Hasanspahić

Internet i literatura:

  • Benac Alojz, 1951. ''Olovo''. Srednjovekovni nadgrobni spomenici BiH. Svezak II. Beograd: Savezni institut za zaštitu spomenika kulture.
  • Bujak Edin i Hasanspahić Mirnes 2017. ''Stanje i prespektive stećaka Olova''. Zbornik radova Dani europskog naslijeđa 2016. godine, Federalno ministarstva kulture i sporta, Sarajevo, 125-137.
  • Hasanspahić Mirnes, 2016.a. ''Mramorovi olovskog kraja'', Zbornik radova sa Okruglog stola "Rijeka Krivaja kroz prošlost (prostor, vrijeme, ljudi)" 19.9.2014. u Olovu, Institut za istoriju Sarajevo, Udruženje za modernu historiju Sarajevo. 49-80.
  • Hasanspahić Mirnes, ''Koliko stećaka imamo'', objavljeno: 19.9.2014.; Ažurirano: 30.08.2015., pregledano: 15.7.2018. dostupno: http://bhdocumentary.net/index.php/mramorje/95-koliko-stecaka-imamo
  • Trako E. ''Dobro došli u Olovo, grad budućnosti koji obiluje kulturno-historijskim naslijeđem'', Dnevni avaz, Web izdanje, objavljeno: 10.07.2018. [Pregledano: 12.07.2018]. Link: https://avaz.ba/vijesti/bih/395989/dobro-dosli-u-olovo-grad-buducnosti-koji-obiluje-kulturno-historijskim-naslijedem

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X