• baner-mramorje-cudease pišemo o olovskim mramorovima


  • Baner-Mramorje bez-natpisa 1
    ase pišemo o olovskim mramorovima


  • baner-mramorje-vise-ukrasa
    na svojoj baštini...


Nada-Miletić-Stećci-KriževićiNakon što smo objavili priču o pogrešnom natpisu ispod fotografije stećka na naličju novčanice od 10 KM (''Koji je stećak na 10 KM'') i potvrdili da se zaista radi o stećku iz okoline Olova, a ne sa lokaliteta Radimlja kod Stoca, kako je napisano ispod fotografije stećka na novčanici, zainteresovali smo se koja je izvorna fotografija korištena u dizajnu novčanice.

Podsjećamo da su nadležni iz Centralne banke BiH, u prepiski koji su ovim povodom vodili sa izdavačem ''STEĆKOPEDIJA - Kameno blago stare bosanske države'', obrazložili su da se greška dogodila slučajno.[1] Ustanovili smo koju izvornu fotografiju su dizajneri (''Oberthur-fiduciaire'') koristili prilikom dizajna novčanice.

10KM Benac Olovo 1950 prilozi-35Koliko je nama poznato, postoje samo dvije fotografije ovog stećka koje su nastale i publikovane prije dizajna novčanice. Autor starije fotografije ovog stećka je Alojz Benac i ona je prva objavljena fotografija ovog stećka u monografiji ''Olovo'', slika pored (Benac, 1951. Tab. XXXIV). Druga fotografija ovog stećka je fotografija objavljena u knjizi ''Stećci – umetnost na tlu Jugoslavije'' autorice Nade Miletić (Miletić, 1982.128. sl.78). Ona je korištena u dizajnu novčanice. Autor svih fotografija stećaka u ovoj knjizi je zagrebački fotograf Tošo Dabac (1907-1970). Fotograf Tošo Dabac je poznati fotograf koji je u svojoj zaostavštini ostavio oko 200.000 fotografija, a sve se to danas čuva u Arhivu Tošo Dabac u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu.[2] Fotografski opus Tošo Dabca, obuhvaća širok tematski raspon, od portreta, umjetničkih djela i gradskog života do pejzaža i folklora.

U široko interesovanje ovog fotografa, svakako se ubrajaju i kulturno-historijski spomenici, a među njima i stećci. Svih 90 fotografija koje su predstavljene u knjizi Nade Miletić, njegovo su autorstvo. Godina izdanja ovog djela je dvanaest godina nakon njegove smrti. To znači da su fotografije nastajale puno ranije i sigurno u dužem vremenskom periodu. Na fotografijama stećaka su stećci iz raznih krajeva geografskog prostora na kojem se oni nalaze, znači da je trebalo puno vremena za 90 odabranih fotografija i to u vrijeme kada je putovati bilo puno teže i zahtjevnije. Sve nam to potvrđuje da se u njegov opus interesovanja, svakako ubrajaju i stećci. Pronašli smo podatak o dvije izložbe njegovih fotografija stećaka. To je izložba iz 1969. godine (u godini prije autorove smrti) – "The Art of the Stećak", u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu; druga izložba desila se 2008. godine: Svaki stećak svoju priču krije...IZLOŽBA: Stećci, Galerija Klovićevi dvori.[3]

Donosimo usporedne fotografije istog stećka da i sami vidite istovjetnost ovih fotografija. Desno je izvorna fotografija preuzeta iz knjige Nade Miletić (foto: T.Dabac).

novcanica 10KM Miletic

Koji su to uočeni detalji koji potvrđuju da je za dizajn novčanice korištena fotografija Toše Dabca? Krenimo redom:

-          Kosa dvostruka linija na lijevoj strani, koja se pruža od oštećenog dijela stećka ka postolju stećka, na njegovoj fotografije je vrlo blijeda i slabo vidljiva što je isto kao i na fotografiji na novčanici.

-          Mala sjena pored stećka na lijevoj strani, do postolja stećka, ista je i vidljiva i na izvornoj fotografiji i na prilagođenoj verziji fotografije na 10 KM.

-          Ugao fotografisanja na izvornoj fotografiji potpuno odgovara uglu na fotografiji na 10 KM.

-          Prostor oko fotografisanog objekta je isti na tri strane, dok je na desnoj strani izvorna fotografija odsječena do samog objekta (stećka).

Sve izneseno potvrđuje da je autor fotografije koja se nalazi na naličju novčanice od 10 konvertibilnih maraka (FBiH), fotograf Tošo Dabac.

Od ostalih olovskih stećka koji su predstavljeni u knjizi ''Stećci'', edicija: Umetnost na tlu Jugoslavije: Nade Miletić (foto: T.Dabac), tu je jedan stećak sa nekropole Klisa u Bakićima, koji se danas nalazi ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu (br. 69.), detalj sa poznatog obeliska sa lokaliteta Vlaškovac kod Bakića (br. 70.), jedan stećak sa lokaliteta Jela šuma u pograničnom dijelu općina Olovo i Ilijaš (br. 71.) i stećak iz Križevića (Meorača). Ispod su fotografije preuzete iz pomenute knjige.

Nada-MIletic BakićiNada-Miletić Stećci-Jela-šuma

S obzirom na to da je fotograf Tošo Dabac prošao olovskim područjem, morao je napraviti još fotografija. Ostaje nam da se još pozabavimo njegovom zaostavštinom.

Izvor: BhDOCumentary

Piše: Mirnes Hasanspahić

 

Literatura:

Benac Alojz, 1951. ''Olovo''. Srednjovekovni nadgrobni spomenici BiH. Svezak II. Savezni institut za zaštitu spomenika kulture, Beograd;

Miletić Nada, 1982. ''Stećci'', edicija: Umetnost na tlu Jugoslavije, Zajedničko izdanje: Izdavački zavod Jugoslavije Beograd, Spektar Zagreb, Prva književna komuna Mostar;

Internet:

www.oberthur-fiduciaire.com/en/

''Srednjovjekovna bosanska država – Trilogija'' - www.facebook.com/Srednjovjekovna-bosanska-dr%C5%BEava-Trilogija-1662271450720924/

Muzeju suvremen umjetnosti u Zagrebu www.msu.hr/?/hr/20/

Hasanspahić Mirnes: ''Koji je stećak na 10 KM'', [objavljeno: 07.10.2017.; pregledano: 27.03.2018.], BhDOCumentary magazin, dostupno na: www.bhdocumentary.net/index.php/mramorje/356-koji-je-stecak-na-10-km

Vujanović Barbara, Svaki stećak svoju priču krije... IZLOŽBA: Stećci, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 4. rujna – 2. studenog 2008., [pregledano: 28.03.2018.], dostupno na: http://www.matica.hr/vijenac/378/svaki-stecak-svoju-pricu-krije-4267/

 

[1] www.facebook.com/Srednjovjekovna-bosanska-dr%C5%BEava-Trilogija-1662271450720924/

[2] http://www.msu.hr/?/hr/20/

[3] http://www.matica.hr/vijenac/378/svaki-stecak-svoju-pricu-krije-4267/

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X