COvjek-i-krs2018-logo manjiInternational Symposium ALCADI 2018 - History of Speleology and Karstology in the Alps, Carpathians and Dinarides.

Livno, Bosnia and Hercegovina.

Time: Tuesday, 26.-Friday, 29. June 2018.

 

Opširnije...

MKS-2018-postojnaI ove godine se održava tradicionalna međunarodna kraška škola u Postojni. U nastavku je Prvi poziv...

Opširnije...

Nauc-skup-IITB2017Treća naučna konferencija “Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća: izazovi i odgovori” održat će se 21.12.2017. u Sarajevu.

Opširnije...

kolokvij-bos-trad00Mostar, 27. i 28. oktobar 2017.

CENTAR ZA KULTURU

Opširnije...

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X