MKS-2018-postojnaI ove godine se održava tradicionalna međunarodna kraška škola u Postojni. U nastavku je Prvi poziv...

Opširnije...

Nauc-skup-IITB2017Treća naučna konferencija “Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća: izazovi i odgovori” održat će se 21.12.2017. u Sarajevu.

Opširnije...

kolokvij-bos-trad00Mostar, 27. i 28. oktobar 2017.

CENTAR ZA KULTURU

Opširnije...

naucni-skup-esad-p00Objavljlen je Program međunarodnog naučnog skupa COLLOQVIVM in honorem professoris Esad Pašalić quinquagesimo anniversario eius mortis (Naučni skup povodom pedesetogodišnjice smrti prof.dr. Esada Pašalića), Sarajevo 20 i 21. oktobar 2017. godine.

Opširnije...

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X