MKS-2018-postojnaI ove godine se održava tradicionalna međunarodna kraška škola u Postojni. U nastavku je Prvi poziv...

Opširnije...

Nauc-skup-IITB2017Treća naučna konferencija “Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća: izazovi i odgovori” održat će se 21.12.2017. u Sarajevu.

Opširnije...

kolokvij-bos-trad00Mostar, 27. i 28. oktobar 2017.

CENTAR ZA KULTURU

Opširnije...

naucni-skup-esad-p00Objavljlen je Program međunarodnog naučnog skupa COLLOQVIVM in honorem professoris Esad Pašalić quinquagesimo anniversario eius mortis (Naučni skup povodom pedesetogodišnjice smrti prof.dr. Esada Pašalića), Sarajevo 20 i 21. oktobar 2017. godine.

Opširnije...

skup esad pasalic00COLLOQVIVM

in honorem professoris Esad Pašalić

quinquagesimo anniversario eius mortis

(Naučni skup povodom pedesetogodišnjice smrti prof. dr. sci. Esada Pašalića)

Opširnije...

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X