kolokvij-bos-trad00Mostar, 27. i 28. oktobar 2017.

CENTAR ZA KULTURU

Opširnije...

naucni-skup-esad-p00Objavljlen je Program međunarodnog naučnog skupa COLLOQVIVM in honorem professoris Esad Pašalić quinquagesimo anniversario eius mortis (Naučni skup povodom pedesetogodišnjice smrti prof.dr. Esada Pašalića), Sarajevo 20 i 21. oktobar 2017. godine.

Opširnije...

skup esad pasalic00COLLOQVIVM

in honorem professoris Esad Pašalić

quinquagesimo anniversario eius mortis

(Naučni skup povodom pedesetogodišnjice smrti prof. dr. sci. Esada Pašalića)

Opširnije...

simpozij-Islamska umjetnostSarajevo, 25. oktobar, 2017.

POZIV ZA UČEŠĆE

Opširnije...

OkrugliStolIsabgIsak00bOkrugli stol o temi ''Isa-beg Ishaković i njegovo vrijeme'' održat će se u organizaciji Udruženja za zaštitu kulturne baštine Isa-beg Ishaković u petak, 03. marta u Gazi Husrev-begovoj biblioteci sa početkom u 18 sati i 15 minuta.

Opširnije...

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X