Hasana Kafije PPod visokim pokroviteljstvom Reisu-l-uleme Husein ef. Kavazovića, 11. novembra 2015. godine, održat će se Manifestacija 400 godina dijela Hasana Kafije Pruščaka 1615. – 2015.

Organizatori ove manifestacije su Uprava za obrazovanje i nauku Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Fakultet islamskih nauka te Orijentalni institut. Centralni dio manifestacije je naučni skup koji okuplja 18 izlagača, eminentnih učenjaka koji su se tokom svog naučnog rada bavili Pruščakom i njegovim naučnim opusom. Sastavni dio naučnog skupa je promocija knjige o Hasanu Kafiji, njegovom životu i radu s posebnim osvrtom na Pruščakovo najpoznatije djelo Usulul-hikem fi nizamil-alem (Temelji mudrosti o uređenju svijeta) koju je Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka u saradnji sa El-Kalemom publicirao. Konačno, na navedenoj manifestaciji biće održana i promocija interaktivne prezentacije o životu Hasan Kafije Pruščaka kao i izložba rukopisa autora Osmana Lavića. 

Zahvaljujemo se Islamskoj zajednici Bošnjaka Sjeverne Amerike (ICNAB) na čelu sa Sabahudin ef. Ćemanom, zatim Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke na čelu sa ministricom Elvirom Dilberović, Centru za civilizacije Balkana Balmed na čelu sa Huseyinom Soydanom i Halitom Erenom, gradonačelniku Tuzle Jasminu Imamoviću, Centru za dijalog-Vesatijja na čelu sa Senadom Ćemanom, te Centru za napredne studije na čelu sa Ahmetom Alibašićem.

Izvor: Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka www.iitb.ba

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X