Program manif-400gPruscakaObjavljen je Program manifestacije "400 godina djela Hasana Kafije Pruščaka 1615. – 2015." koja će se održati 11. novembra 2015. godine.

Organizatori ove manifestacije su Uprava za obrazovanje i nauku Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Fakultet islamskih nauka te Orijentalni institut. Centralni dio manifestacije je naučni skup koji okuplja 18 izlagača, eminentnih učenjaka koji su se tokom svog naučnog rada bavili Pruščakom i njegovim naučnim opusom. Sastavni dio naučnog skupa je promocija knjige o Hasanu Kafiji, njegovom životu i radu s posebnim osvrtom na Pruščakovo najpoznatije djelo Usulul-hikem fi nizamil-alem (Temelji mudrosti o uređenju svijeta) koju je Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka u saradnji sa El-Kalemom publicirao. Konačno, na navedenoj manifestaciji biće održana i promocija interaktivne prezentacije o životu Hasan Kafije Pruščaka kao i izložba rukopisa autora Osmana Lavića. 

Program skupa

program pruscak1

Izvor: Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka www.iitb.ba

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X