nauc kon BiH odUstava1946Konferencija će se održati od 16. do18. septembra/rujna 2016. godine, u Studentskom hotelu, Trg Ivana Krndelja bb, u Mostaru. Organizator skupa je Udruženje za modernu historiju/Udruga za modernu povijest iz Sarajeva.

U nastavku možete pogledati PROGRAM naučnog skupa:

Petak, 16. septembar/rujan
15:00 – 16:00 Registracija učesnika

16:00-17:00 Otvorenje konferencije 
Bosna i Hercegovina u vrijeme socijalizma – historiografski izazov (Husnija Kamberović, Institut za historiju, Univerzitet u Sarajevu)

17:00-18:00 Panel I: Uspostava socijalističke vlasti i transformacija pravnih odnosa u Bosni i Hercegovini

Uspostava i rad milicije u Sarajevu 1945, Fedžad Forto (FENA, Sarajevo) 

Zakon o konfiskaciji iz 1945. godine kao oruđe represije režima: slučaj Ibrahima Klokića iz Malešića kod Gračanice, Omer Hamzić – Benjamina Londrc (Pravni fakultet, Univerzitet u Travniku)

Pravni partikularizam i uniformizam u građansko-pravnim odnosima na području Jugoslavije tokom druge polovine XX vijeka s fokusom na regulisanje nasljedno-pravnih odnosa, Ajdin Huseinspahić (Pravni fakultet, Univerzitet u Zenici) 

Transformacija bračnog prava i porodičnih odnosa u Bosni i Hercegovini 1945-1950, Jasmin Branković (Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Mostar) 

18:00 – 18:30 Diskusija
19:00 – 20:00 Večera

Subota, 17. septembar/rujan
10:00 – 11:00 Panel II: Vjerske zajednice u BiH u socijalizmu

Ustavno i zakonsko reguliranje statusa vjerskih zajednica u socijalističkoj Bosni i Hercegovini od 1945. godine do 1991. godine, Denis Bećirović (Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli) 

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini u socijalizmu, Amir Duranović (Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu)

Odnos srpske političke elite i Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini – između kleronacionalizma i teologije rata. Hram svetog Vasilija Ostroškog u Sarajevu, Edin Omerčić (Institut za historiju, Univerzitet u Sarajevu)

Katolička crkva u Bosni i Hercegovini u vrijeme Hrvatskog proljeća – jedan primjer djelovanja Crkve u Tuzli, Husnija Kamberović (Institut za historiju, Univerzitet u Sarajevu)

11:00 – 11:30 Diskusija

11:30 – 12:30 Panel III: Socijalistička urbanizacija

Urbane transformacije Sarajeva u socijalizmu, Amra Čusto (Kantonalni Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo)

Bespravna gradnja u Sarajevu 1960-ih i 1970-ih kao posljedica ubrzane urbanizacije, Aida Ličina (Institut za historiju, Univerzitet u Sarajevu)

Kako je nastao grad: Prva decenija Novog Travnika, Mirza Džananović (Filozofski fakultet, Univerzitet u Zenici)

12:30 – 13:00 Diskusija 
13:00 – 15:00 Ručak

15:00 – 16:00 Panel IV: Nacionalni i kulturni fenomeni

Husein Ćišić i bošnjačko nacionalno pitanje na dnevnom redu Ustavotvorne skupštine Jugoslavije 1946. godine, Alen Zečević (Kakanj) 

Kulturno-prosvjetna društva u sjeveroistočnoj Bosni u periodu 1945–1949. godine, Jasmin Jajčević (Arhiv Tuzlanskog kantona) – Semir Hadžimusić (Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona) 

Idejno redefiniranje fenomena književne Bosne krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina 20. stoljeća, Sabina Veladžić (Institut za historiju, Univerzitet u Sarajevu)

16:00 - 16:30 Diskusija
16:30 – 17:00 Pauza

17:00 - 18:00 Panel V: Put u politički pluralizam

Uloga Ustavnog suda Socijalističke Republike Bosne u Hercegovine u procesu političke pluralizacije Bosne i Hercegovine, Harun Išerić – Mirza Hebib (Pravni fakultet, Univerzitet u Sarajevu)

Between “silences” and “initiatives”. The Bosnian Communists and the political transition (1989-1990), Alfredo Sasso (Research Group in Actual History, Barcelona, Spain)

Odnos Hrvatske stranka prava prema Bosni i Hercegovini tijekom 1990-ih godina, Velimir Veselinović (Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu)

18:00 – 18:30 Diskusija

18:30 – 19:30 Panel VI: Politički život u pluralizmu i izazovi za Bosnu i Hercegovinu

Politički život u Zenici u periodu 1990–1991. godine prema pisanju Naše riječi, Senaid Bolić (Gimnazija, Visoko)

Odnos općinskih vlasti u Tuzli prema Deklaraciji o nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine 1991. godine, Jasmin Ćosićkić (Tuzla)

Osnivanje autonomnih oblasti u Bosni i Hercegovini 1991. godine – primjer „Autonomne regije Krajine“, Jasmin Medić (Prijedor)

19:30-20:00 Završna diskusija
20:00 Večera

Nedjelja, 18. septembar/rujan
Odlazak iz Mostara u prijepodnevnim satima

Udruzenje za modernu ist

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X