SimpozijKresevo2Simpozij „Rudarstvo, metalurgija i geonaslijeđe Kreševa, Kiseljaka i Fojnice“će biti održan 2. i 3. XII 2016. u „Napretkovom“ domu u Kreševu. 

Organizatori Simpozija su Općina Kreševo i Zavičajna udruga „Kreševski citrin“. Cilj skupa: Osvijetliti rudarstvo, metalurgiju i geonaslijeđe na području općina Kreševo, Fojnica i Kiseljak od prethistorije do danas kroz nove podatke i priloge o rudarskoj i metalurškoj tehnologiji, rasprostranjenosti i eksploataciji ruda, trgovini rudama i proizvodima nastalim od njih, ulozi rudarstva i metalurgije u razvoju pojedinih naselja, zakonskim okvirima, narodnim predajama vezanim za rudarstvo i metalurgiju, toponomastici koja se odnosi na taj segment, arheološkim istraživanjima vezanim za metalurgiju i rudarstvo, nova saznanja vezana za geologiju i geonaslijeđe ovih prostora itd.   

Na Simpoziju sudjeluje 17 autora. Osim izlaganja, posjetitelji će imati prigodu posjetiti Izložbu maketa rudarskih, topioničarskih i kovačkih maketa Ante Buzuka, Zbirku minerala, ruda i kristala Zavičajne udruge “Kreševski citrin” kao i posjetiti Muzej Franjevačkog samostana u Kreševu.

Prijedlog rasporeda izlaganja

petak, 2.XII:

14.00 Otvaranje skupa

14.15 Dr. sc. Ramo Kurtanović, red. prof., i dr. sc. Elvir Babajić, docent, Bosansko rudogorje - mitološka apstrakcija ili ovozemaljska stvarnost

14.30 Neven Miošić, Natalija Samardžić, Perspektive istraživanja, zahvatanja i korištenja mineralnih, termalnih, termomineralnihvoda i ugljičnog dioksida (CO2) na području općina Kiseljak, Kreševo, Fojnica i Busovača

14.45 Mr. sc. Alojz Filipović, dipl. ing. geologije, i Marko Tavra, dipl. oec., Barit, bijeli teški kamen, povijesni prikaz istraživanja, eksploatacije i prerade na području Kreševa

15.00 Anto Buzuk, Pogoni i objekti rudarstva, metalurgije i kovanja od prethistorije do kraja XX. stoljeća u maketnom prikazu

15.15 Rasprava

15.30 Pauza

15.45 Marjan Drmač, MA, Prvi spomen Kreševa u pisanim povijesnim izvorima (Ispravci i dopune)

16.00 Anto Buzuk, Tragovi rudarstva i metalurgije od prethistorije do kraja XX. stoljeća na prostoru općine Kreševo u svjetlu višemilenijskog kontinuiteta

16.15 Mr. sc. Zdravko Marijanović, dipl. ing., Ogled o dobivanju srebra danas i nekad, u svjetlu De re metallice i Kanun sasa

16.30 Prof. dr. dr. Friedrich Naumann, Georgius Agricola und der erzgebirgische Bergbau (Georgius Agricola i rudarstvo na području gorja Erzgebirge)

17.15 Rasprava

17.45 Zabavni program

subota, 3.XII:

9.00 Obilazak muzeja i dr.

10.00 Prof. dr. sc. Salmedin Mesihović, Florov podatak o rudarstvu u središnjoj Bosni

10.15 Edin Veletovac, MA, Prostor Kiseljaka u kasnoantičko doba

10.30 Amra Šačić, MA, Antički epigrafski spomenici kao izvor za izučavanje rimskog rudarstva u dolinama srednjobosanskih rijeka Lepenice, Fojnice, Kreševice, Dragušnice i Crne Rijeke

10.45 Evica Divković-Golić, dipl. inž. geologije, Dragan Mitrović, dipl. inž. geologije, Republički zavod za geološka istraživanja Republike Srpske, Zlatonosna ruda u području Bakovića kod Fojnice

11.00 Rasprava

11.15 Pauza

11.30 Tatjana Miočević Tasić, Analiza metala u prirodnim mineralnim vodama na području općine Kiseljak

11.45 Karmen Fio Firi, Vladimir Bermanec, Jasenka Sremac, Kamene kugle – raznolikost i značaj

12.00 Mr. sc. Slobodan Kolbah, dipl. ing. geologije i Mladen Škrlec, dipl. ing. naftnog rudarstva, Termalne i mineralne vode svjedoci geonaslijeđa i budućnosti Lepeničke doline

12.15 Smaragda Klino, Javno mnijenje u funkciji zaštite i afirmacije geonaslijeđa Kreševa

12.30 Mr. sc. Toni Nikolić, dipl. ing. geologije, Sarajevo, Osnovni kriterij za formiranje geoparka i mogućnosti zaštite geonaslijeđa općina Kreševo, Fojnica i Kiseljak

12.45 Rasprava i usvajanje zaključka Skupa

Moderator: Milo Jukić

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X