Divkovic 00bU povodu 400. obljetnice malog „Nauka” i „Besjeda” (1616.) fra Matije Divkovića (1563. –1631.), u Zagrebu i Sarajevu će se od 1. do 3. prosinca održati znanstveni skup: Matija Divković i kultura pisane riječi franjevaca Bosne Srebrene

Vrijeme održavanja skupa: 

1. prosinca 2016. – Nadbiskupijski pastoralni institut u Zagrebu
2. i 3. prosinca – Franjevačka teologija u Sarajevu

Organizatori skupa:

Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

Franjevačka teologija u Sarajevu

Program skupa: 

Zagreb

Četvrtak,1. prosinca 2016.

11:00Otvaranje skupa

11:30PredstavljanjeBesjeda

Predstavljači: Željko Jozić, Dolores Grmača, Ivo Pranjković, Marko Samardžija, Marijana Horvat

12:15 – 12:45Stanka za kavu

I. Izlaganja

Predsjeda:Marijana Horvat

12:4513:00     Sanja Cvetnić, Matija Divković i likovna kultura franjevaca Bosne Srebrene oko 1600.

13:0013:15     Marija Pehar, Tema Marijine ljepote u vremenu i djelu Matije Divkovića

13:1513:30     Lana Hudeček, Milica Mihaljević, Divkovićeva sintaksa u suvremenome i današnjemu kontekstu

13:3013:45     Stjepan Pavić, Latinske pjesme bosanskih franjevaca

13:4514:00     Željka Brlobaš, Latinska slovnica Filipa Kunića u odnosu na hrvatsko gramatičko nazivlje

14:00 – 15:30Stanka za objed

II. Izlaganja

Predsjedaju: Marina Protrka Štimeci Sanja Perić Gavrančić

15:3015:45     Hana Breko Kustura, Između Italije, Dalmacije i Bosne. Kantuali fra Petra Kneževića (Sinj–Visovac 1767./1768.)

15:4516:00     Marina Protrka Štimec, Ilirizam bosanskih franjevaca: sekularno, estetsko, sveto

16:0016:15     Rudolf Barišić, Ilirizam bosanskih franjevaca prve polovice 19. st.

16:1516:30     Maciej Falski, Ivan Franjo Jukić – mitotvorni fenomen u hrvatskoj književnoj kulturi

16:3016:45     Petra Košutar, Dijakronijski pogled na franjevački pravopis

16:45 – 17:00Stanka za kavu

III. Izlaganja

Predsjedaju:  Mateo Žagari Vuk Tadija Barbarić

17:0017:15       Irena Damian, Inovativna grafematička rješenja u Divkovićevim tiskanim izdanjima

17:1517:30       Nenad Hančić-Matejić, Mateo Žagar, Koncepcijske smjernice pri izradi fonta za hrvatsku ćirilicu po uzoru na Divkovićev tisak

17:3017:45       Vanda Babić, Je li Vicko Zmajević čitao Divkovićeve Besjede?

17:4518:00       Domagoj Vidović, Imena u Divkovićevim djelima

18:0018:15       Martina Horvat, Lingvostilistička raščlamba Šitovićevih pjesama o paklu

Sarajevo –Franjevačka teologija

Petak, 2.prosinca 2016.

18:00Otvaranje sarajevskoga dijela skupa

Predstavljanje sabranih djela fra Matije Divkovića

Predstavljači: Marko Karamatić, Ivo Pranjković, Lahorka Plejić Poje, Marijana Horvat, Dolores Grmača

Subota, 3.prosinca 2016.

IV. Izlaganja

Predsjedaju: Ivo Pranjković i Mile Babić

9:30 – 9:45        Dolores Grmača, Mateo Žagar, Prva bosanična početnica u Divkovićevu malomNauku

9:45 – 10:00      Lejla Nakaš, Kalendar u izdanjimaNauka krstjanskogMatije Divkovića

10:00 – 10:15    Krešimir Šimić, DivkovićeviAbramovi verši

10:15 – 10:30    Marina Katnić-Bakaršić,Sto čudesaMatije Divkovića: diskursno-pragmatička stilistička interpretacija

10:30 – 10:45     Diana Stolac, Obraćanja čitateljima u trima Divkovićevim knjigama

10:45 – 11:15Stanka za kavu

V. Izlaganja

Predsjedaju: Marko Karamatić i Marina Katnić-Bakaršić

11:15 – 11:30    Ivo Pranjković, Leksičke osobitosti DivkovićevihBesjeda

11:3011:45    Martina Kramarić, Iz leksika DivkovićevihBesjeda

11:4512:00    Vuk Tadija Barbarić, O grafiji DivkovićevihBesjedai mogućim utjecajima

12:0012:15    Antonija Zaradija Kiš, Slatkost nebeske slaveu egzemplu iz DivkovićevihBesjeda

12:1512:30    Evelina Rudan, Davor Nikolić, DivkovićeveBesjede u interferentnom procesu izmeđuBiblije i hrvatske usmene književnosti

12:30 – 14:30Stanka za objed

VI. Izlaganja

Presjedaju:    Lahorka Plejić Poje i Iva BeljanKovačić

14:30 – 14:45     Ivana Mikulić,
Divković i Grličić – počeci bosanske i slavonske katekizamske književnosti

14:45 – 15:00    Sanela Mušija,O nekim aspektima izvora malogNaukaMatije Divkovića: dijalog kao oblik i postupak

1500 – 15:15      Sanja Perić Gavrančić,Ars praedicandi – umijeće propovijedanja i tradicija žanra u DivkovićevimBesjedama

15:15 – 15:30     Andrea Radošević,Utjecaj Johannesa Herolta (†1468.) na Divkovićeva djelaNauk krstjanski (1611.) iBesjede (1616.)

15:30 – 15:45    Mile Babić, Divkovićeva kristologija uBesjedama

15:45 – 16:15Stanka za kavu

VII. Izlaganja

Predsjedaju:  Dolores Grmača iDanimir Pezer

16:1516:30    Ivan Šarčević, Tridentska katolička univerzalizacija

16:30 – 16:45    Vjeran Kursar,Živjeti krstjanski pod turskim gospodstvom.Osmansko Carstvo u djelima bosanskih franjevaca

16:45 – 17:00    Iva BeljanKovačić, (Re)konstrukcija uzorna života: modeli biografije u književnosti franjevaca Bosne Srebrene

17:00 – 17:15    Ena Begović Sokolija, Dijalog franjevačkih hronika sa savremenom bosanskohercegovačkom i hrvatskom književnošću

17:30Zatvaranje skupa

Nedjelja, 4.prosinca 2016.

Franjevački samostan Dubrave– posjetGaleriji Šimunuz vodstvo njezina utemeljitelja i ravnatelja fra Stjepana Pavićai dr. sc. Željke Čorak, povjesničarke umjetnosti.

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X