skup esad pasalic00COLLOQVIVM

in honorem professoris Esad Pašalić

quinquagesimo anniversario eius mortis

(Naučni skup povodom pedesetogodišnjice smrti prof. dr. sci. Esada Pašalića)

 

Međunarodni naučni skup u organizaciji Udruženja BATHINVS u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Sarajevu i Muzejom Sarajeva

Sarajevo, 20. i 21. 10. 2017. godine

         Poštovane kolegice i poštovane kolege,

povodom pedesetogodišnjice smrti Esada Pašalića (10. 6. 1967.), istraživača i univerzitetskog profesora, jednog od najvećih naučnika druge polovine XX stoljeća na prostoru Bosne i Hercegovine, objavljujemo u njegovu čast i sjećanje na ime poziv na naučni skup pod nazivom

COLLOQVIVM: In honorem professoris Esad Pašalić – quinquagesimo anniversario eius mortis

Naučni skup pod ovim nazivom održat će se u prostorijama Filozofskog fakulteta u Sarajevu 20. i 21. 10. 2017. godine. Esad Pašalić se u svom naučnom radu bavio različitim segmentima antičke historije na prostoru rimske provincije Dalmacije, a posebno njene unutrašnjosti čiji prostor danas zauzima Bosna i Hercegovina. Od vojno – političke, preko ekonomske, Pašalić je u svakom od njih ostavio dubok trag i umnogome unaprijedio dotadašnja saznanja. Međutim, ubjedljivo najveći doprinos pružio je na polju istraživanja antičkih naselja i komunikacija, na čiju temu je objavio veliki broj radova, a koji i danas predstavljaju temelj za svakoga ko se namjerava baviti tim aspektom antičke historije i arheologije. Nažalost, prerana smrt spriječila ga je da u najboljim godinama svoja istraživanja dodatno proširi, a historiografiju i naše vidike dodatno obogati dragocjenim novim saznanjima.

Stoga, s velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na učešće na skupu, a Vaše sudjelovanje će nam učiniti veliku čast.

Okvirni program skupa naučnog skupa:

COLLOQVIVM: In honorem professoris Esad Pašalić – quinquagesimo anniversario eius mortis

20. 10. 2017.

10:00 h – 11 : 30 h obilazak izložbe posvećene Esadu Pašaliću u Brusa bezistanu (Ukoliko vrijeme bude dozvoljavalo, učesnici će moći posjetiti i ostale depandanse Muzeja Sarajeva, te pogledati njihove stalne postavke.; Muzej atentata, Despića kuća, Svrzina kuća, Muzej Jevreja)

12:00 h – 14:00 h prva sesija

14:00 h – 15:00 h zakuska

15:00 h – 17:00 h druga sesija

21. 10. 2017.

10:00 h – 12:00 h treća sesija

12:00 h – 13:00 h zakuska

13:00 h – 15:00 h četvrta sesija

20:00 h – večera

Naravno, ovaj okvirni program skupa je podložan manjim promjenama u pogledu satnica i to u zavisnosti od broja učesnika. U tome slučaju, svi njegovi sudionici će biti blagovremeno obaviješteni.

Na priloženom formularu možete popuniti prijavu, kao i sažetak teme koja može maksimalno iznositi do 500 riječi. Sažetak također treba sadržavati 5 – 15 ključnih riječi. Prijave je potrebno slati na e – mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do 1. 9. 2017. godine. Nakon prispjeća sažetaka naučni odbor skupa će obavijestiti sve autore poslanih prijava da li su prihvaćene njihove teme. Konačni radovi autora koji budu izlagali na skupu moraju biti poslani do 1. 2. 2018. godine.

Predviđeno je da izlaganja i radovi za ovaj naučni skup trebaju obrađivati probleme unutar područja kojima se direktno ili indirektno bavio profesor Esad Pašalić, a to su:

-          Prahistorijska naselja i komunikacije Zapadnog Balkana

-          Prahistorijska ekonomija Zapadnog Balkana

-          Naselja i komunikacije u Iliriku

-          Ekonomija rimskog Ilirika

-          Metodološka istraživanja antičke historije i arheologije u kontekstu savremene historiografije

-          Epigrafski spomenici – izvor za izučavanje romanizacije i urbanizacije antičkog Ilirika

-          Ciljevi i posljedice rimskih osvajanja na balkanskom poluotoku

Odlučeno je da izlaganja na skupu budu u trajanju od 15 minuta, kao i rasprave nakon sesija. Službeni jezici na skupu su B/H/S, engleski, njemački i francuski.

Kotizacija za učestvovanje na skupu je simobličnih 50 konvertibilnih maraka (BAM) odnosno 25 eura (€). Navedena kotizacija pokriva: sudjelovanje u programu, materijale za skup, zakusku prvog dana, te ručak drugog dana skupa. Naravno, kotizaciju plaćaju samo oni autori čije teme budu prihvaćene nakon što znanstveni odbor odluči o tome.

Kotizaciju je potrebno uplatiti do 1. 10. 2017. godine i to na račun:

UNICREDIT BANKA

Udruženje BATHINVS

Adresa: Topal Osman paše 20

Račun primatelja: 3387 2022 0640 0609

Svrha uplate: Naučni skup u čast Esada Pašalića

Svi učesnici naučnog skupa koji budu predali pisanu verziju rada u dogovorenom roku, dobiti će primjerak drugog broja časopisa Acta Illyrica za 2018. godinu posvećen naučnom skupu „COLLOQVIVM: In honorem professoris Esad Pašalić– quinquagesimo anniversario eius mortis“. U drugom broju časopisa biti će objavljeni svi oni radovi koji zadovolje kriterije stručnih recenzenata. Rok za slanje finalnih radova je 1. februar 2018. godine. Svi radovi trebaju biti poslani na zvaničnu e - mail adresu Udruženja BATHINVS Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Autori su obavezni radove prilagoditi template – u Godišnjaka Udruženja BATIHINVS Acta Illyrica koji je dostupan na web stranici Udruženja http://bathinvs.com (kategorija Acta Illyrica). Nepotpune i neblagovremene prijavljene radove redakcija neće razmatrati.

Na kraju moramo izraziti veliku zahvalnost porodici Pašalić koja je pokrovitelj ovog naučnog skupa i bez čije svesrdne podrške njegovo održavanje ne bi moglo biti urađeno na zamišljeni način.

U ime Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Muzeja Sarajeva i Udruženja BATHINVS pozivamo Vas da učestvujete na ovom skupu.

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X