naučno-popularni internet magazin koji javnosti predstavlja manje poznate, nedovoljno ili nikako istražene zanimljive naučne teme s domaćih prostora na dokumentovan i istraživački način. BhDOCumentary okuplja i afirmira mlađe saradnike iz različitih društvenih i prirodnih naučnih disciplina.

 

BhDOCumentary je izrazito istraživačkog i naučnog (znastvenog) karaktera te nam na ovom mjestu nije cilj predstavljati političko-stranačke, nacionalističke, misteriozne, mitološke i ideološke teme.

 

Prednost dajemo temama sa bh. prostora, a manje će biti zastupljene teme izvan Bosne i Hercegovine.

 

U vrijeme informatizacije društva, koja je u usponu, ovim online izdanjem želimo doprijeti do svakog čitaoca, bez obzira na njegovou geografsku lokaciju. Ne morate nas tražiti na kiosku, ne morate čekati poštara da Vam donese novi broj, BhDOCumentary je na klik.

 

Izvolite.

BhDOC- zeleni

 

 

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X