Nova ciljana terapija za rakaU posljednjem desetljeću nauka bilježi veliki napredak u raznim oblastima. U prvom redu tu su istraživanja o raku i novim metodama liječenja. Nedavno se pojavila nova nada za ljude oboljele od hronične limfocitne leukemije, koja je odgovorna za 4.400 smrtnih slučajeva godišnje u Americi.

Nakon opsežnih kliničkih studija, na svjetsko tržište je plasiran prvi u klasi oralnih lijekova- Ibrutinib, za kojeg se očekuje odobrenje američke „Agencije za hranu i lijekove,“ kao primarno sredstvo liječenja hronične limfocitne leukemije. Ovaj lijek uništava maligne stanice bez ugrožavanja imunološkg sistema pacijenata.


Prirodni obrambeni sustav (leukociti) potreban je našem organizmu jer on proizvodi antitijela u borbi protiv infekcija i stvara dugoročni imunitet (memorijske B ćelije). No, kao i većina ćelija u tijelu, B ćelije mogu postati kancerogene.
No, tu je nova nada u obliku Ibrutiniba. Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrila je korištenje ovog lijeka za liječenje bolesnika s HLL koji su već primili barem jednu terapiju, jer omogućava bolje liječenje i manje nuspojava.
Do sada, standardni tretman za HLL je uključivao kemoterapiju s ozbiljnim nuspojavama, a ponekad uzrokuje smrt kod starijih bolesnika. Ibrutinib nudi novu alternativu. On ubija maligne B ćelije, a štedi zdrave ćelije, ostavljajući druge važne dijelove imunološkog sustava u velikoj mjeri netaknute. Studija objavljena u „New England Journal of Medicine“ izvijestila je o istraživanju terapije ibrutinibom koja je trajala 26 mjeseci, a procijenjena stopa preživljavanja bez progresije raka bila je 75 %. Ukupno preživljenje je čak 83 %. Ibrutinib se tako pokazao kao obećavajuća metoda liječenja, ne samo ove, već i drugih vrsta kancerogenih bolesti. Nadamo se da će se ovaj lijek uskoro pojaviti i koristiti i na našem tržištu, te pomoći mnogim ljudima oboljelih od ove zloćudne bolesti.

***

In the last decade science recorded great progress in various areas, among them also cancer research and new methods of cancer treatment. Recently hope appeared for people suffering from chronic lymphocytic leukemia, which is responsible for 4,400 deaths annually in the United States. After extensive clinical studies, the global market introduced the class of oral medications – Ibrutinib , which is expected to be approved by the US "Food and Drug" as the first line of treatment of chronic lymphocytic leukemia. This drug destroys the malignant cells without endangering the patient's immune system.

Natural immune system (leukocytes) is important component of our organism because it produces antibodies which fight against infections and create long-term immunity. (Memory B-cells) .But, as most other cells in the body, B- cells can become cancerous.

But there is new hope in the form of Ibrutinib. American Agency for Food and Drug Administration (FDA) approved the use of this drug for the treatment of patients with CLL who received at least one prior therapy because it allows better treatment and fewer side- effects.

Until now, the standard treatment for CLL has included chemotherapy, which comes with serious side effects, and sometimes causes death among elder patients. Ibrutinib offers a new alternative.

The medication kills the malignant B-cells, while saving healthy cells, leaving other important parts of the immune system largely intact.

A study published in the "New England Journal of Medicine" reported a study therapy by ibrutinib which lasted 26 months and results showed that cancer-free rate was 75%. Overall survival is 83%. Ibrutinib thus proved to be a promising method of treatment not only with this disease, but also with other kinds of cancerogenous diseases, so I hope that this drug will soon appear in bosnian market and be used in the future, and thus save many people suffering from this malignant disease.

Piše: Farah Džanković

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X