potraga-za-vojnicimaPrije sto godina cijeli svijet je bio uvučen u rat koji se vodio u Europi. Afrikanci, Australci, Azijci, Amerikanci u sklopu vojnih jedinica borili su se daleko od svoje domova za interese velikih kolonijalnih carstava.

 

Takozvanim malim europskim narodima (brojčano) velikih imperija nije bilo puno drukčije od npr. Vijetnamaca koji su na Solunskom frontu svojim životima branili francuske interese. Žitelji Bosne i Hercegovine ratovali su u austro-ugarskoj vojsci za domovinu i kralja Franju Josipa (poslije Karla).

Na početku rata postojala su četiri bosanskohercegovačka regimenta sa sjedištima u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli i Mostaru. Peti regiment je osnovan 1915. a još tri su nastala tijekom rata. Vojnici iz BiH su nosili crveni fes. Ratovali su u Srbiji, Sočanskom frontu, Galiciji i Karpatima. Krajem 1917. godine na bojištu su bila 298.773 vojnika iz BiH (Pašić, 2015.). Gubici su na svim stranama bili veliki, te zbog ratnih prilika nisu vođeni detaljni popisi poginulih i ranjenih. Procjene napravljene neposredno nakon rata govore o 500 do 600 tisuća poginulih te još toliko nestalih austro-ugarskih vojnika.

U Austro-Ugarskoj je postojao Zajednički centralni ured za vijesti o ranjenim i bolesnim vojnim osobama. Oni su za vrijeme rata izdavali službeni bilten s popisima ranjenika, zarobljenika i poginulih tkz. Verlustlisten odnosno 'Popisi gubitaka'. Ponekad bi vijest o pogibiji došla nekoliko mjeseci nakon smrti dotičnog. Uz ime i prezime vojnika navedeni su vojna jedinica u kojoj je ratovao, mjesto porijekla te sudbina (zarobljavanje–kriegsgef(angen), ranjavanje-verw(anden), bolest-krank, smrt–tot, gefallen, gestorben). Uslijed vojnih operacija za neke vojnike nije naveden točan datum smrti već se navodi period od tjedan dana do nekoliko tjedana u kojem je nestao.

potraga-za-vojnicima

Sa stranicehttp://kramerius.nkp.cz/

Dugo godina jedini način za potragom predaka koji su sudjelovali u Prvom svjetskom ratu bio je pregled tisuća i tisuća stranica Popisa gubitaka koji su nakon rata u državnim arhivima ukoričeni u knjige. Također se moglo uputiti zahtjev Vojnom arhivu u Beču te tražiti podatke o određenoj osobi. Međutim arhivisti su naplaćivali ovu potragu neovisno o rezultatima pretrage.

Digitalno doba u kojem danas živimo olakšava ne samo komunikaciju i poslovanje već i istraživanja povijesnih vrela. Češki državni arhiv je na svojim web stranicama prvi objavio digitalizirane popise gubitaka za cijelu Austro-ugarsku monarhiju u svibnju 2010. godine. Nakon njega učinile su to još neke austrijske i mađarske web stranice.

Na stranici http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do te na austrijskoj inačici http://digi.landesbibliothek.at/viewer/search/ jednostavnim upisom prezimena mogu se pronaći prezimenjaci koji su ranjeni, zarobljeni ili poginuli u Prvom svjetskom ratu. Također se upisom mjesta mogu pronaći svi vojnici iz tog mjesta.

potraga-za-vojnicima01

Suljo Kadrić r. 1893. iz Čapljine, član 4. BH regimenta, poginuo je 28.08.1918.http://kramerius.nkp.cz/

U ovim popisima su popisani samo vojnici čije obitelji nisu bile izravno obavještene o sudbini svojih sinova, muževa i braće. Za potpuno znanstveno istraživanje te izradu kompletnijih popisa poginulih vojnika iz pojedinog mjesta trebalo bi uz ove popise koristiti i matične knjige umrlih iz razdoblja 1914-1918. gdje su vjerski službenici često upisivali smrti dobivši obavijesti vojnih vlasti.

Prvi svjetski rat promijenio je svijet kao nijedan sukob dotad. Njegovim završetkom propala su višestoljetna carstva, a nastale su neke nove države. Promjene su nastale i u životima običnih ljudi čiji su se članovi obitelji našli na ovim popisima, pogotovo ako se nisu vratili kući.

Izvor: BhDOCumentary

Piše: Ivo Mišur

Internet:

Pašić Ahmed, ''Bosanski fesovi u Prvom svjetskom ratu'', [Objavljeno: 05.02.2015.; Pregledano: 07.12.2017.] https://akos.ba/bosanski-fesovi-u-prvom-svjetskom-ratu/

Stranice Češkog državnog arhiva / National Library of the Czech Republic

http://kramerius.nkp.cz/

Zemaljska knjižnica Gornje Austrije / Landesbibliothek Oberösterreich, http://digi.landesbibliothek.at/viewer/search/

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X