Clanci i grada si Bosne1Predstavljamo vam periodični historiografski časopis Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne. Izdavač ovog časopisa je Muzej Istočne Bosne Tuzla, koji je uhvatio korak sa digitalnom revolucijom, digitalizovao svoj časopis i ponudio ga potpuno besplatno na svojoj internet stranici.

Opširnije...

OdonataUdruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode – BIO.LOG nedavno su pokrenuli internet stranicu za predstavljanje rezultata svojih istraživanja vilinih konjica u Bosni i Hercegovini. Do sada su u Bosni i Hercegovini registrovane 64 vrste vilinih konjica među kojima su dvije vrste koje su ugrožene u Evropi.

Opširnije...

dobar web tackaU ovoj rubrici biti će predstavljene orginalne i kvalitetne internet stranice na domaćem internet prostoru koje publikuju naučno-istraživački rad. Takođe, predstavljat ćemo i neke projekte čiji autori nesebično publikuju i dijele podatke koristeći moderne digitalne tehnologije.

Puno je web-ova, malo onih koji se pišu, a najmanje onih koji se čitaju.

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X