Enisa Manko00cIz štampe je krajem 2014. godine izašla knjiga “Organizovani kriminalitet iz ugla Forenzičkog računovođe” autorice Enise Manko, diplomiranog ekonomiste i magistra kriminalistike koja je prva i jedina knjiga ove veoma aktuelne tematike u Bosni i Hercegovini i okruženju.

Napisana je na 280 stranica zanimljivog teksta koji sadrži obilje stručnih i naučnih informacija iz oblasti kriminalistike, sigurnosti, ekonomije, računovodstva, prava i mnogih srodnih naučnih disciplina. Jedinstvenog i modernog dizajna sa mnogo ilustracija, koji je u potpunosti u skladu sa obrađenom temom.

Knjiga je rezultat odbranjenog magistarskog rada autorice na Fakultetu za kriminalistiku kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu. Ima dvije recenzije renomiranih stručnjaka iz oblasti kriminalistike, Prof. dr. Nedžada Korajlića i Prof. dr. Jasmina Ahića. U knjizi su predstavljena najnovija dostignuća u svijetu i Bosni i Hercegovini u pogledu istraživanja, sprečavanja i dokazivanja svih oblika transnacionalnog organizovanog kriminaliteta u skladu sa najnovijim preporukama UN i EU ali i Strategije borbe protiv organizovanog kriminaliteta na globalnom nivou. Preporuke se posebno odnose na podizanje svijesti cjelokupne zajednice o novom načinu suprotstavljanja organizovanom kriminalitetu, slabljenju finansijskog potencijala i presijecanju kanala novca organizovanih kriminalnih grupa.

Posebna vrijednost knjige je u pojašnjavanju osnovnih odrednica - definicije, vrsta i oblika djelatnosti te slikovitom prikazu strukture kriminalnih organizacija i Forenzičkog računovodstva ali i u brojnim praktičnim primjerima iz domaće i međunarodne sudske i policijske prakse te prakse agencija za provedbu zakona, koji su prikazani u knjizi i koji služe kao svojevrsna baza znanja za sve službe koje rade na prevenciji, istraživanju i dokazivanju djelovanja organizovanog kriminaliteta.

Knjiga može poslužiti kao izvrsna dodatna literatura ljudima iz prakse zaposlenim u tužilaštvu, policijskim agencijama, službama za provedbu zakona ali i budućim istraživačima i građanima kako bi u svojoj sredini prepoznali neke oblike kriminaliteta i pomogli društvu i državnim organima u borbi protiv ove pojave.

Knjiga se može kupiti u knjižarama "Svjetlosti" u Sarajevu i Tuzli i u knjižari "HIK NET" koja se nalazi u Kampusu pored Fakulteta za kriminalistiku u Sarajevu. Cijena knjige u knjižarama je 35,00 KM. Knjigu možete naručiti i kod autora, na kontakte:

tel. 061/256-486 ili na meil: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .

Iz predgovora:

“......Treba odgovoriti i na pitanje kojim metodama otkrivanja se služe u svijetu, našem okruženju i u BiH te kako Forenzički računovođa i Forenzički revizor može biti značajan dio tima istražitelja organizovanog kriminala, posebno ako se uzme u obzir da je uz pomoć ovih stručnjaka već otkriveno nekoliko jakih kriminalnih organizacija u svijetu (među poznatijim i Capone-ova grupa). Jedan od onih koji su zaslužni za afi rmaciju ove profesije u svijetu, između ostalih, je, svakako, tim poreznih istražitelja Službe unutrašnjih prihoda – Internal Revenue Service (IRS) – koji je predvođen agentom FBI Wilsonom i u koordinaciji sa Eliotom Nessom, agentom američke vlade koji je na čelu grupe od 11 agenata Biroa za prohibiciju, poznate pod nazivom Nedodirljivi (tako su ih nazvali novinari aludirajući na njihovu nepotkupljivost), početkom 1930–tih godina provodeći režim Prohibicije4, suzbijao proizvodnju i distribuciju alkoholnih pića u Chicagu.

Posljedica ovoga je zatvaranje zloglasnog mafijaškog vođe Ala Kapone-a (Al Capone) i razbijanje grupe organizovanog kriminala. Poznat je i slučaj Bonnano porodice, jedne od pet familija organizovanog kriminala koje su dominirale u New York City-u i vladale posljednjih 70 godina u Americi. Slučaj koji je bio aktuelan i obilježio kraj devedesetih i početak dvijehiljaditih godina, kada je na čelu ove grupe bio Joseph Massino, poznatiji kao Big Joey, i koji su Forenzičke računovođe iz FBI uspješno riješile, kao i kanadski slučaj Meyer v. Seft on 1817. godine u vezi stečajne mase za koji mnogi autori tvrde da je prvi dokumentovani slučaj u kojem je učestvovao Forenzički računovođa, kanadsko-britanski slučaj lažnih obveznica u koji je bio upetljan bivši službenik i naučnik Scotland Yard-a, zatim slučaj iz 1712. godine South sea bubble (mjehur/obmana južnog mora) – samo su neki od poznatih slučajeva u kojima su Forenzičke računovođe imale svoju ulogu. O ovim i brojnim drugim slučajevima više u tekstu...”
Enisa Manko01

Izvodi iz recenzija:

         „...Knjiga Enise Manko “Organizovani kriminalitet iz ugla Forenzičkog računovođe” je knjiga koja je zasnovana na sveobuhvatnom teorijskom pristupu istraživanja pojma organizovanog kriminaliteta, karakteristike djelovanja transnacionalnog organizovanog kriminala i prijetnje koje nosi u savremenom okruženju u svijetu, kao i njihovog mjesta i uloge u području „Balkanske rute“.

         Kao autor, Enisa Manko svojim radom doprinosi i podizanju svijesti cjelokupnog društva o opasnostima i posljedicama koje organizovani kriminal ima po državu i građane,posebno u oblasti pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

         Otvaranjem ovih pitanja, autorica daje prilog i podsticaj budućim istraživanjima kako bi se shvatila važnost forenzičke računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini, i kako bi ona dobila afirmaciju i mjesto koje joj pripada, bez rizika pogrešnih tumačenja i osporavanja...

Prof. dr Nedžad Korajlić

„....Knjiga predstavlja samostalnu obradu definisane teme primjenom savremenog teorijskopraktičnog i naučnog pristupa i metoda obrade aktuelne teme po pravilu istraživačkog karaktera. Tema obrađuje problem organiziranog kriminaliteta sa aspekta forenzičkog računovodstva koje u globalnom svijetu važi kao novi i efikasniji način suprotstavljanja ovom ali i drugim oblicima kriminala.

Napisana je na 280 stranica teksta koji sadrži obilje stručnih ali i naučnih informacija iz oblasti kriminalistike, sigurnosti, ekonomije, računovodstva, prava i mnogih srodnih naučnih disciplina. Knjiga je jedinstvenog i modernog dizajna koji je u potpunosti u skladu sa obrađenom temom. S obzirom na nedostatak istraživačke literature o ovoj temi na našim prostorima, autorica je koristila pored djela provjerenih autora sa Balkana i brojnu literaturu renomiranih svjetskih stručnjaka i naučnika posebno iz SAD-a koje su danas najviše napredovale po ovom izuzetno važnom pitanju. Iz istog razloga u knjizi je sadržano i upoznavanje sa temom i objašnjenje pojmova koji su novi i ne toliko poznati u Bosni i Hercegovini.

Sama struktura rada ukazuje na ozbiljan pristup istraživanju i uvodi čitaoca u objašnjenje pojmova, definisanje, historijat te vrste i oblike djelatnosti organiziranog kriminaliteta i forenzičkog računovodstva.

Knjiga Enise Manko je otvorila i načela važna pitanja u smislu daljeg sistemskog praćenja i proučavanja organiziranog kriminaliteta i forenzičkog računovodstva ali može biti i osnov za pisanje budućih istraživačkih radova, knjiga i članaka iz ove oblasti. Takođe može poslužiti i kao svojevrstan priručnik za samoedukaciju zaposlenih u tužilaštvu, policiji i računovodstvu koji se bave sprječavanjem i suzbijanjem kriminaliteta, ali i studenatima i građanima kako bi shvatili važnost ove oblasti po ukupnu ličnu i nacionalnu sigurnost. Iz razloga opisanih i elaboriranih u ovoj profesionalnoj i strukovno opravdanoj recenziji – toplo preporučam djelo ''Organizovani kriminalitet iz ugla Forenzičkog računovođe'' kolegice Enise Manko javnom čitalačkom publikumu...“

Prof. dr. Jasmin Ahić, s.r

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X