Nas krs 49-2016 01cU izdanju Centar za krš i speleologiju iz Sarajevo izašao je novi broj časopisa Naš krš.

Ispod je sadržaj časopisa, a cijeli časopis možete preuzeti na ovom linku (PDF, 62,85 MB).

 

Na naslovnoj fotografiji je pećina Hukavica (foto: Behudin Alimanović).

Bilten Naš krš upisan je u evidenciju javnih glasila pod brojem 132 od 10. 3. 1991. godine. Prvi broj objavljen je 1975. godine. Svi brojevi su digitalizovani i nalaze se na ovom linku.

SADRŽAJ

Milanolo Simone

ESTIMATION OF THE AVERAGE KARST DENUDATION RATE IN THE UPPER UNA RIVER CATCHMENT 5

Nijaz Zerem

BILANCA VODA RIJEKE TREBIŽAT UTJECAJ PONIRUĆIH VODA IZ KORITA RIJEKE TREBIŽAT NA IZDAŠNOST IZVORIŠTA PRUD

TREBIŽAT RIVER WATER BALANCE IMPACT OF SINKING WATER FROM TREBIŽAT RIVER BED ON THE YELD OF PRUD SPRING 12

Duško Vujačić, Goran Barović, Luka Mitrović, Jelena Golijanin, Golub Ćulafić

TERMIČKE KARAKTERISTIKE SKADARSKOG JEZERA

THERMAL CHARACTERISTICS OF LAKE SKADAR 26

Dušan Radoja

KARSTNI FENOMENI I HIDROLOŠKE SPECIFIČNOSTI GLAMOČKOG POLJA

KARST PHENOMENA AND HYDROLOGIC PARTICULARITY OF GLAMOČKO POLJE 42

Edina Hasanspahić

OSVJETLJENJE TURISTIČKIH PEĆINA LED TEHNOLOGIJOM/RASVJETOM

ILLUMINATION OF THE TOURIST CAVES WITH LED TECHNOLOGY/LIGHTING 51

Admir Aladžuz, Selma Kaliman-Aladžuz, Simone Milanolo

PRELIMINARY RESEARCH RESULTS ON THE MARTINOS VOLE SPECIES (DINAROMYS BOGDANOVI (MARTINO, 1922)) IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 60

Jasminko Mulaomerović, Ersan Tiganj

GRČKA ŽABA RANA GRAECA IZ PEĆINE UVIR

GREECE FROG RANA GRAECA FROM THE CAVE UVIR 67

Jasminko Mulaomerović

PHYSA FONTINALIS (LINNAEUS, 1758) – NOVA VRSTA SLATKOVODNOG PUŽA U BOSNI I HERCEGOVINI (?)

PHYSA FONTINALIS (LINNAEUS, 1758) – A NEW SPECIES OF FRESHWATER SNAIL IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (?) 71

Jasminko Mulaomerović

JOŠ JEDNA SUVENIR MEDALJA POSTOJNSKE JAME IZ 1881.GODINE

ANOTHER SOUVENIR MEDAL OF POSTOJNA CAVE FROM 1881 74

Jasminko Mulaomerović

NAJSTARIJI LIKOVNI PRIKAZ OSTATKA BEZSTROPNE PEĆINE

THE OLDEST ART DESCRIPTION OF THE REMAINS OF UNROOFED CAVE 78

Nas krs 49-2016 01

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X