Hypsugo br2 00fPogledajte drugi broj časopisa "Hypsugo" i pročitajte o novoj vrsti šišmiša pronađenog u Bosni i Hercegovini, te šta su istraživači iz Bosne i Hercegovine i regiona zabilježili na terenu.


"Hypsugo" (Glasnik za istraživanje šišmiša Balkana / Journal of Bat Research in the Balkan) vrlo je specijalizirani časopis kojeg je pokrenulo nekoliko istraživača šišmiša na Balkanu.

Izdavači časopisa Hypsugo su:

Centar za krš i speleologiju, Sarajevo, Bosna i Hercegovina,

Centar za životnu sredinu, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Društvo za očuvanje divljih životinja Mustela, Beograd, Srbija i

Crnogorsko društvo ekologa, Podgorica, Crna Gora.

U redakciji časopisa su:

Marina Đurović (Podgorica), Branko Karapandža (Beograd), Jasminko Mulaomerović (Sarajevo), Jasmin Pašić (Banja Luka), Primož Presretnik (Ljubljana), Dina Rnjak (Zagreb) i Philippe Théou (Tirana).

Urednik časopisa je Jasminko Mulaomerović iz Centra za krš i speleologiju iz Sarajeva.

Dosada su izašla dva broja časopisa, možete ih pronači na ovom linku.

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X