Gljive-reda-Pezizales00hDragi poklonici mikologije, konzervacijski aktivisti, ali i poštovaoci prirode uopće,

Zadovoljstvo nam je obavjestiti Vas da je iz štampe izašla knjiga ''Gljive reda Pezizales u Bosni i Hercegovini – Ugroženost, ekologija i biogeografija'' autora Nedima Jukića i Nihada Omerovića.

Ova knjiga je rezultat uspješne provedbe projekta ''Research and Contribution to the Conservation of Pezizales (Fungi) in Bosnia and Herzegovina''' podržanog od strane Rufford SGF iz Londona.

Knjiga predstavlja izuzetan doprinos mikologiji u Bosni i Hercegovini, ali i hvalevrijedan projekat u regionalnim okvirima. U knjizi je predstavljena ekologija, biogeografija i ugroženost 128 različitih vrsta iz različitih područja u BiH, prezentirani su osnovni razlozi ugroženosti ovih vrsta, ali su i predložene konkretne mjere i aktivnosti za njihovu adekvatnu zaštitu.

Gljive-reda-Pezizales

Također, knjiga donosi i prijedloge zaštite pojedinih područja u Bosni i Hercegovini, odnosno inicijativu za njihovo proglašavanje IFA područjima (eng. Important Fungus Areas – Područjima od značaja za gljive).

Knjiga je štampana u ograničenom tiražu, a ista se može dobiti uz plaćanje redovne godišnje članarine u Amaterskom mikološkom udruženju.Logo gljivari

Izdavač je Amatersko mikološko udruženje iz Sarajeva.

S izdavanjem knjige uspješno je okončana i provedba projekta podržanog od strane Rufford fondacije, a finalni izvještaj se može pronaći na ovom linku.

 O autorima:

 GljiveNedim

Nedim Jukić je rođen 1984. godine u Sarajevu gdje je završio Prvu gimnaziju te diplomirao na Ekonomskom fakultetu. Krajem 2016. godine postaje magistar ekologije odbranivši na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu rad na temu ''Diverzitet gljiva reda Pezizales J. Schröt. na različitim šumskim staništima u Bosni i Hercegovini''. Osnivač je Amaterskog mikološkog udruženja iz Sarajeva te inicijator i realizator brojnih aktivnosti udruženja na polju mikologije i promocije značaja i uloge gljiva uopće. Od 2010. godine kroz realizaciju brojnih projekata, značajne napore usmjerava ka edukaciji članova Udruženja, prvenstveno mlađe populacije. Glavni je urednik znanstveno-popularističkog e-magazina ''Fungimania'', koji je neko vrijeme izlazio pod okriljem Amaterskog mikološkog udruženja.

Autor je i koautor nekoliko naučnih radova iz oblasti mikologije, učesnik mikoloških radionica te terenskih istraživanja u okviru različitih projekata. U posljednje vrijeme bavi se taksonomijom gljiva reda Pezizales.

2016. godine, Rufford fondacija iz Londona odobrila mu je znanstveno-istraživački projekat ''Research and Contribution to the Conservation of Pezizales (Fungi) in Bosnia and Herzegovina'' u okviru kojeg je štampana i ova knjiga.

 

 GljiveNihad

Nihad Omerović je rođen 1968. godine u Sarajevu. Srednju poljoprivrednu školu završio u Olovu, a diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu.

Učestvuje u projektnim i drugim aktivnostima Amaterskog mikološkog udruženja iz Sarajeva od njegovog osnivanja do danas. Najznačajniji doprinos ostvaruje na projektima istraživanja i inventarizacije gljiva Bosne i Hercegovine, edukacije učenika i studenata iz oblasti mikologije i širenju svijesti o važnosti gljiva u prirodi.

Kroz svoj rad sakupio je veoma značajne podatke o diverzitetu gljiva okoline Olova, sa posebnim osvrtom na gljive odjeljka Ascomycota.

Autor jednog stručnog rada, te više naučno-popularnih tekstova iz oblasti mikologije.

 

Izvor:

Amatersko mikološko udruženje iz Sarajeva

http://www.mycobh.com

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X