Hypsugo-2-2017-00Predstavljamo drugi broj časopisa Hypsugo u 2017. godini - Glasnik za istraživanje šišmiša Balkana.

Hypsugo - Glasnik za istraživanje šišmiša Balkana / Journal of Bat Research in the Balkan/specijalizirani je časopis kojeg je pokrenulo nekoliko istraživača šišmiša na Balkanu. Ovo je drugi broj u drugoj godini izlaženja (2017.) ovog časopisa, ukupno je ovo četvrti broj.

Izdavači časopisa Hypsugo su:

-        Centar za krš i speleologiju, Sarajevo, Bosna i Hercegovina,

-        Društvo za očuvanje divljih životinja Mustela, Beograd, Srbija i

-        Crnogorsko društvo ekologa, Podgorica, Crna Gora.

Časopisa je jednom godišnje izlazio kao Supplementum speleološkom časopisu Naš krš pod nazivom Bilten radne grupe za zaštitu šišmiša. Tri broja tog Biltena su izašla u tri godine (2013.-2015.).

Centar za krš i speleologiju iz Sarajeva, nedavno je pokrenuo internet stranicu namijenjenu prezentovanje svih aktivnosti vezanih za istraživanje šišmiša u Bosni i Hercegovini, a i iz ostalih balkanskih zemalj - http://centarzakrs.ba/sismisi/

Ispod je sadržaj ovog broja časopisa, a cijeli časopis možete pogledati ovdje.

Hypsugo-2-2017-naslovna

SADRŽAJ / CONTENT

  1. ČLANCI
  2. TERENSKE BILJEŠKE

Ivana Budinski PRVI NALAZ DUGOUHOG VEČERNJAKA MYOTIS BECHSTEINII (KUHL, 1817) U MAKEDONIJI I PRVI PODACI O FAUNI SLEPIH MIŠEVA PLANINE KORAB THE FIRST RECORD OF BECHSTEIN’S BAT (MYOTIS BECHSTEINII (KUHL, 1817)) IN MACEDONIA AND FIRST DATA ON BAT FAUNA OF THE KORAB MOUNTAIN . . . . . . . . . . . . . 1

Dina Rnjak, Goran Rnjak, Nikola Hanžek, Vida Zrnčić ISTRAŽIVANJE FAUNE ŠIŠMIŠA U PODNOŽJU PLANINE VELEŽ (BOSNA I HERCEGOVINA) 2014. GODINE BAT FAUNA RESEARCH AT THE FOOT OF VELEŽ MOUNTAIN (BOSNIA AND HERZEGOVINA) IN 2014 . . . . . . . . . . . . . 11

Maja Hodžić, Neira Babić, Ajna Logo, Melisa Nicević, Zehra Alibašić, Ivana Dočkal, Šejla Goletić i Adi Edi Kaloper REZULTATI ISTRAŽIVANJA FAUNE ŠIŠMIŠA NA VII INTERNACIONALNOM BIOLOŠKOM KAMPU „RUJIŠTE 2017“ (BOSNA I HERCEGOVINA) RESULTS OF BAT FAUNA SURVEY ON VII. INTERNACIONALNI BIOLOGY CAMP “RUJIŠTE 2017” (BOSNIA AND HERZEGOVINA) . . . . . . . . . . . . . 31

Primož Presetnik, Marina Radonjić, Eva Pavlovič, Jan Gojznikar, Milica Jovanović REZULTATI ISTRAŽIVANJA FAUNE SLIJEPIH MIŠEVA TOKOM ISTRAŽIVAČKOG KAMPA STUDENATA BIOLOGIJE „EKOSISTEMI BALKANA – SKADARSKO JEZERO 2017” (CRNA GORA) RESULTS OF BAT SURVEY DURING BIOLOGY STUDENTS RESEARCH CAMP “EKOSISTEMI BALKANA – SKADARSKO JEZERO 2017” (MONTENEGRO) . . . . . . . . . . . . . 41

Jan Gojznikar, Gabor Matic, Nejc Poljanec A FEW OBSERVATIONS OF BATS (CHIROPTERA) ON PAG ISLAND (CROATIA) NEKOLIKO ZAPAŽANJ ŠIŠMIŠA (CHIROPTERA) NA OTOKU PAGU (HRVATSKA) . . . . . . . . . . . . . 53

Primož Presetnik, Eva Pavlovič CHIROPTERA, 1. 5. 2017, TREBINJE-ČVALJINA-ZAVALA, BOSNIA AND HERZEGOVINA CHIROPTERA, 1. 5. 2017, TREBINJE-ČVALJINA-ZAVALA, BOSNA I HERCEGOVINA . . . . . . . . . . . . . 59

Jasminko Mulaomerović RHINOLOPHUS HIPPOSIDEROS, 31. 8. 2016, PRISOJE, LIVANJSKO POLJE, BOSNIA AND HERZEGOVINA RHINOLOPHUS HIPPOSIDEROS, 31. 8. 2016, PRISOJE, LIVANJSKO POLJE, BOSNA I HERCEGOVINA . . . . . . . . . . . . . 61

Jasminko Mulaomerović CHIROPTERA, 23. 9. 2017, UNDERGOUND QUARRY, DARDAGANI, ZVORNIK, BOSNIA AND HERZEGOVINA CHIROPTERA, 23. 9. 2017., PODZEMNI KAMENOLOM, DARDAGANI, ZVORNIK, BOSNA I HERCEGOVINA . . . . . . . . . . . . . 63

Jasminko Mulaomerović NYCTALUS LEISLERI, 23. 9. – 1.10. 2017, KORITA, ISLAND VIS, CROATIA NYCTALUS LEISLERI, 23. 9. – 1. 10. 2017., KORITA, OTOK VIS, HRVATSKA . . . . . . . . . . . . . 65

Ersan Tiganj, Jasminko Mulaomerović VESPERTILIO MURINUS, 1.10. 2017, BJELAŠNICA MOUNTAIN, BOSNA AND HERZEGOVINA VESPERTILIO MURINUS, 1. 10. 2017., BJELAŠNICA PLANINA, BOSNA I HERCEGOVINA . . . . . . . . . . . . . 68

Hypsugo-2-2017-simis
Mužjak Vespertilio murinus uhvaćen blizu reke Štirovice
Male Vespertilio murinus caught near Štirovica river
(foto/photo: Ivana Budinski)
Hypsugo-2-2017 sismi-dugiuhi
 Alpski dugouhi šišmiš (Plecotus macrobullaris) uhvaćen na bari u Gornjem Zijemlju
Alpine long-eared bat (Plecotus macrobullaris) mistneted in the vincity of the mountain hut at Rujište
(foto/photo: Neira Babić)


ISSN 2490-3094

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X