Stari-most-u-osm-izvor naslovna-660-580Drugo izdanje, 2018. godine, priredio İdris Bostan.

 

Izdanje Muzeja Hercegovine Mostar.

Ovi dokumenti predstavljeni su široj javnosti prvi put 23.7.2008. godine na šestu godišnjicu obnove Starog mosta u Mostaru na izložbi pod nazivom ''Stari most u osmanskim dokumentima'', a kasnije u prvom izdanju istoimenog kataloga. Katalog predstavlja preslikanu građu izložbe u manjem formatu.

Zbog velikog interesa šire javnosti za prvo izdanje kataloga, Muzej Hercegovine Mostar, odlučio se za štampanje drugog izdanja kojeg ovom prilikom predstavljamo.

Stari-most-u-osmanskim-dok 01

U katalogu je predstavljeno je 19 kopija vrijednih arhivskih dokumenta koji su u trojezičnoj obradi: engleski, bosanski i turski. Originalni dokumenti se nalaze u Arhivu Predsjedništva vlade u Istanbulu i odnose se na period od 16.do 19. stoljeća. Dokumenti govore o periodu izgradnje Starog mosta, vremenu nakon izgradnje, prilikom popravki, imenovanja službenika na mostu i većina ih nije bila dostupna široj javnosti.

Katalog je koncipiran sa hronološki poredanim dokumentima obogaćen sa fotoarhivskom građom Starog mosta u Mostaru.

U nastavku donosimo nekoliko dokumenta iz kataloga:

Stari-most-u-osmanskim-dok dok-3 b

Dokument br. 3

Naredba [mostarskom] kadiji i hercegovačkom nadzorniku mukataa Zaimu Mehmedu o gradnji mosta i o osiguranju sredstava za gradnju. Dokument je datiran 23. Džumadel-ula 973/16. decembar 1556.

 

Stari-most-u-osmanskim-dok dok9
Dokument br. 9

Naredba bosanskom veziru Ali paši i ostalim navedenim u dokumentu o potrebi obnove mosta. Dokument je datiran 14. Rebiül-evvel 1150/12. juli 1737. godine.

(Osmanski arhiv predsjedništva vlade)

 

Stari-most-u-osmanskim-dok dok-crtez
Dokument br. 19

Nacrt mosta izgrađenog na rijeci Neretvi u kasabi Mostar

(Osmanski arhiv predsjedništva vlade)

Stari-most-u-osm-dok knjiga

ISBN 978-9958-645-11-2; COBISS.BH-ID 25119238

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X