Nas-krs 50 1917 00U izdanju Centar za krš i speleologiju iz Sarajevo izašao je novi broj časopisa Naš krš. Iako nije naslovljeno, ovo je jubilarni pedeseti broj ovog naučnog časopisa.

Ispod je sadržaj časopisa, a cijeli časopis možete preuzeti na ovom linku (PDF, 9,45 MB).

Na naslovnoj fotografiji je dio starog rukopisa Popisa hercegovačkih pećina (obuhvaćeni kotarevi: Trebinje, Gacko, Konjic, Mostar, Bileća i Nevesinje). Popis je nastao 1895. godine, pisan je kurzivom u rukopisu na njemačkom jeziku.). Uskoro se očekuje izdanje prijevoda ovog popisa uz kritičku obradu teksta.

Bilten Naš krš upisan je u evidenciju javnih glasila pod brojem 132 od 10. 3. 1991. godine. Prvi broj je objavljen 1975. godine. Svi brojevi su digitalizovani i nalaze se na ovom linku.

U ovom broju Našeg krša predstavljeni su radovi o prošlosti istraživanja krša, speleologije, biospeleologije, speleoturizma, o šišmišima, prikazi i skupovi.

XXXVII, 50, Sarajevo 2017.

SADRŽAJ

 

Ivo Lučić

KARSTOLOGY AND PETAR MILANOVIĆ'S KARST RESEARCH CONCEPT . . . . 5

INTERVIEW WITH PETAR MILANOVIĆ

ON THE OCCASION OF HIS 80TH YEAR OF LIFE:

I WAS LUCKY TO FIND MYSELF IN THE RIGHT PLACE AT THE RIGHT TIME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

PETAR T. MILANOVIĆ CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Admir Bajraktarević, Ivica Piljić, Ramajana Zahirović, Sabahudin Huskić,

Senad Huskić

REZULTATI SPELEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA PLANINE KONJUH – ZONA

KRABANJSKOG KRŠA

THE RESULTS OF SPELEOLOGICAL RESEARCH ON MT KONJUH,

KRABANJA KARST REGION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Miralem Husanović

ZNAČAJ TURISTIČKOG UREĐENJA PEĆINE STUDEŠNICE NA KONJUHU

THE SIGNIFICANCE OF TURISTIC ARRANGEMENT OF STUDEŠNICA CAVE

ON MOUNTAIN KONJUH . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Jasminko Mulaomerović, Ersan Tiganj

DVIJE METATARZALNE KOSTI IZ MRAČNE PEĆINE U KANJONU PRAČE

TWO METATARSAL BONES FROM MRAČNA PEĆINA CAVE IN THE PRAČA CANYON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Peter Gloer, Jasminko Mulaomerović

PRVI NALAZ ANCYLUS RECURVUS MARTENS, 1873 I NOVI PODACI O VRSTI ISLAMIA VALVATAEFORMIS (MÖLLENDORFF, 1873) U BOSNI I HERCEGOVINI

THE FIRST RECORDS OF ANCYLUS RECURVUS MARTENS, 1873 AND NEW

DATA OF ISLAMIA VALVATAEFORMIS (MÖLLENDORFF, 1873) IN BOSNIA

AND HERZEGOVINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Giulio Gardini, Jasminko Mulaomerović

DRUGI NALAZ PSEUDOŠKORPIJE NEOBISIUM (N.) MACRODACTYLUM

(DADAY, 1888) U BOSNI I HERCEGOVINI

THE SECOND FINDING OF PSEUDOSCORPION NEOBISIUM (N.) MACRODACTYLUM (DADAY, 1888) IN BOSNIA AND HERZEGOVINA . . . . . . 75

Jasminko Mulaomerović

NOVI PODACI O PEĆINSKIM PAUCIMA IZ BOSNE I HERCEGOVINE

NEW DATA ON CAVE SPIDERS FROM BOSNIA AND HERZEGOVINA . . . . . 78

Jasminko Mulaomerović

SREDINA JESENI U SARAJEVU: NOĆNI ŠIŠMIŠ I DVOBOJNI ŠIŠMIŠ

MIDDLE OF THE FALL SARAJEVO: COMMON NOCTULE AND PARTI-COLORED BAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Jasminko Mulaomerović

DVOBOJNI ŠIŠMIŠ (VESPERTILIO MURINUS) NA IGMANU PARTI-COLOURED BAT (VESPERTILIO MURINUS) ON THE MOUNTAIN IGMAN . . . . . . . . . . . 85

Miralem Husanović

PORODILJSKA KOLONIJA MALOG POTKOVASTOG ŠIŠMIŠA (RHINOLOPHUS

HIPPOSIDEROS) U PEĆINI KOZARA

MATERNITY COLONY OF LESSER HORSESHOE BATS (RHINOLOPHUS HIPPOSIDEROS) IN THE KOZARA CAVE . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Jasminko Mulaomerović, Miralem Husanović

VELIKI POTKOVASTI ŠIŠMIŠ – NOVA VRSTA U PEĆINI PONIKVA KOD VAREŠA

GREAT HORSESHOE BAT – NEW SPECIES IN THE PONIKVA CAVE NEAR TOWN VAREŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Jasminko Mulaomerović

TRAGOM JEDNE FOTOGRAFIJE: MALI MIŠOUHI ŠIŠMIŠ (MYOTIS BLYTHII

OXYGNATUS) U PEĆINI MEGARI NA BJELAŠNICI

ON THE TRACE OF THE ONE PHOTOGRAPHY: LESSER MOUSE-EARED BAT (MYOTIS BLYTHII OXYGNATUS) IN THE MAGARA CAVE ON BJELAŠNICA MOUNTAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Miralem Husanović

REZULTATI ISTRAŽIVANA FAUNE ŠIŠMIŠA SJEVEROISTOČNE BOSNE

RESULTS OF BAT FAUNA RESEARCH IN NORTHEASTERN BOSNIA . . . . . . 97

PRIKAZI

DNEVNIK SPELEOBIOLOGA / EGON PRETNER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

DIVLJA VINOVA LOZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

KAMENSKI LEDARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

SKUPOVI

SASTANAK SAVJETODAVNOG KOMITETA SPORAZUMA O ZAŠTITI ŠIŠMIŠA

EUROBATS, BEOGRAD 27.-29. 3. 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 131

Nas-krs-50-2017 01

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X