Drago i Tera Entraut1U izdanju Centra za krš i speleologiju izašla je knjiga Drago i Tera Entraut : potpuni čovjek = potpuni planinar.

Opširnije...

Osman osvajanje BosneInstitut za istoriju Sarajevo, 2014.

Posebna izdanja - Knjiga 11

Glavni i odgovorni urednik: Mr. Sedad Bešlija

Opširnije...

hist ilira selmedin MKnjiga je udžbeničkog karaktera, pisana jednostavnim jezikom i pristupačna široj javnosti. Bogato je ilustrirana fotografijama, koje su snimili autori tokom terenskog rada na arheološkim nalazištima, kao i kartama. Za sada nije u prodaji, već se besplatno dijeli studentima, dok je planiran rad na njenom drugom izdanju.

Opširnije...

clanovi anubih Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine sa suizdavačem Maticom hrvatskom u Sarajevu u okviru manifestacije Dani Matice hrvatske u Sarajevu organiziraju promociju monografije "Članovi akademija nauka i umjetnosti BiH - likovni umjetnici i arhitekti", drugo dopunjeno izdanje.

Opširnije...

Jevrej spanski jezik u BiHJevrejskošpanski jezik u Bosni i Hercegovini, edicija Posebna izdanja, knjiga 16, Eli Tauber (prir.), urednik: Alen Kalajdžija, Sarajevo, 2015.

Opširnije...

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X