Drosera rotundifolia 01Iz udruženja Bio.log saznajemo da su u mjesecu avgustu tokom istraživanja planinskih jezera na Zelengori naišli na jednu od najinteresantnijih i najrjeđih biljaka u Bosni i Hercegovini. Drosera rotundifolia L. - rosika (okruglolisna rosika)

.

Ova biljka spada u biljke mesožderke i jedina je vrsta ovog roda i porodice Droseraceae kod nas.

Rosika je ugrožena vrsta u Bosni i Hercegovini koja je na listi zaštićenih vrsta u Republici Srpskoj, a u Federaciji BiH je svrstana među kritično ugrožene vrste.
Ova vrsta nastanjuje močvarna staništa, prije svega tresetišta koja izgrađuju mahovine iz roda Sphagnum. Kao ostaci hladnije, vlažne klime, tresetišta su u našim krajevima rijetka staništa reliktnog karaktera koja postepeno nestaju pod uticajem toplije klime i globalnog zagrijavanja.

Drosera rotundifolia 02

Karakteristični okruglasti listovi ove biljke sa gornje strane nose brojne duguljaste dlačice (tentakule) koje izlučuju providnu, mirisnu, ljepljivu i enzimsku tečnost koja služi za privlačenje, hvatanje i razgradnju sitnih organizama, prije svega insekata. Kapljice ove tečnosti na vrhu dlačica izgledaju poput rose, i po njima je biljka vjerovatno i dobila ime. Privučeni mirisnom manji organizmi se zalijepe, a svaki pokušavaj da se oslobode još više podražuje osjetljive dlačice, savija se sve više tentakula i biljka još čvršće steže žrtvu. Žlijezde ove biljke izlučuju probavne enzime koji razgrađuju tijelo uhvaćenih insekata koje onda list upija i hrani biljku. Štaništa na kojima biljka raste su siromašnima hranjivim materijama koje ona nadoknađuju “mesnom” ishranom. U BiH je rosika poznata sa malog broja lokaliteta, a prvi put je otkrivena 1954. godine na Nevesinjskom polju.

Izvor: biolog.ba

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X