Zemalj muz3Zbirke Odjeljenja za prirodne nauke Zemaljskog muzeja predstavljaju najznačajniju, najstariju i najveću bazu podataka o biljnim i životinjskim vrstama Bosne i Hercegovine. U Odjeljenju za prirodne nauke, uz bogate naučne zbirke, nalazi se i (trenutno) 15 stalnih izložbi otvorenih za posjetioce.

Neke od njih formirane su davne 1913. godine, ali i danas postoje u svom autentičnom obliku i uz svoj naučni značaj predstavljaju i svjedočenje o istoriji muzeja i bioloških istraživanja u Bosni i Hercegovini i na Balkanskom poluostrvu.

Naučne zbirke Odjeljenja za prirodne nauke čuvaju najveće i najbogatije zoološke, botaničke i geološke kolekcije Bosne i Hercegovine, ali i mnogobrojne vrijedne eksponate iz drugih područja Balkanskog poluostrva. U ovim zbirkama pohranjeno je oko 2.000.000 uzoraka prikupljenih tokom 130 godina istraživačkog rada stručnjaka Zemaljskog muzeja. Prirodnjačke zbirke Zemaljskog muzeja spadaju među najznačajnije kolekcije za Balkansko poluostrvo. Uz bogate minerološke i geološke zbirke, bogatu herbarsku zbirku, posebno mjesto zauzimaju brojne zoološke kolekcije, među kojima se po naučnoj i istorijskoj vrijednosti istiću entomološka i ornitološka. Ove zbirke obuhvataju izuzetno vrijedan materijal ne samo iz Bosne i Hecegovine, nego i iz drugih dijelova Balkanskog poluostrva, ali i sa drugih kontinenata. Posebno je značajna njihova istorijska vrijednost jer velikim dijelom predstavljaju rezultate istraživanja sa kraja XIX i početka XX vijeka i time pružaju uvid u nekadašnju faunu ovih područja, koja je u nekim dijelovima danas značajno izmjenjena čovjekovim djelovanjem.


Zemalj muz3Entomološka kolekcija Viktora Apfelbecka

Vjerovatno najznačajnijeg entomologa Balkana, koja se čuva u Zemaljskom muzeju, obuhvata oko 500.000 primjeraka i najveća je pojedinačna kolekcija insekata Balkana. U ovoj klekciji sačuvano je stotine tipskih primjeraka insekata, među kojima je veliki broj primjeraka na osnovu kojih su brojne vrste po prvi put naučno opisane.

 


Zemalj muz2Izložba ptica

Izložba ptica prikazuje raznovrsnost i bogatstvo faune ptica BiH. Nažalost, u izložbi možemo vidjeti i veći broj vrsta koje se više ne mogu sresti u našoj zemlji. Ova, kao i druge zoološke i botaničke izložbe, istovremeno predstavlja i podsjetnik na to koliko je čovjek u proteklih nešto više od stotinu godinanegativno uticao na prirodu i time doveo do nestanka velikog broja vrsta.

 

zemalj muz

Izvor: www.biolog.ba

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X