Jubilarno-pedeseto-Zimsko-prebrojavanje 00IWC je međunarodni program koji se realizuje pod okriljem organizacije Wetlands International. Jubilarno pedeseto Zimsko prebrojavanje ptica vodenih staništa (International Waterbird Census - IWC),

koje se organizuje u preko 100 zemalja širom svijeta sa ciljem utvrđivanja veličine i dinamike populacija ovih vrsta ptica, u Bosni i Hercegovini bit će organizovano tokom januara. 

Koordinator programa u Bosni i Hercegovini je Ornitološko društvo "Naše ptice", a program se provodi u saradnji sa članovima partnerskih organizacija iz Banje Luke (Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta i Centar za životnu sredinu), Trebinja (Centar za održivi razvoj i ekologiju), Čapljine (Lijepa Naša, Čaplja, Lovačko društvo „Galeb“ i JU Park Prirode „Hutovo blato“) i Tomislavgrada (Naša baština). Prebrojavanje ptica će se izvršiti na većem broju lokaliteta, a prvi rezultati se očekuju krajem januara.

Izvor: ptice.ba

Jubilarno-pedeseto-Zimsko-prebrojavanje 99

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X