Barski-sismis NapotnikBijambare su raj za šišmiše

Protekli vikend završen je godišnji monitoring šišmiša u Zaštićenom pejsažu Bijambare koji provodi Centar za krš i speleologiju iz Sarajeva u saradnji sa JU za zaštićena područja Kantona Sarajevo. Nakon otkrića alpskog dugouhog šišmiša (Plecotus macrobullaris) u februaru ove godine, tokom zadnje akcije očekivano je da se potvrde neke od dosad registrovanih vrsta (Rhinolophus ferrumequinum, R. hipposideros, Myotis myotis, M. oxygnathus, M. mystacinus, M. nattereri, M. bechsteinii, M. daubentonii, Plecotus auritus, P. macrobullaris, Barbastella barbastellus). Međutim, očito da su Bijambare raj za šišmiše i da svako novo istraživanje donosi nova iznenađenja. Ovog puta je to bilo otkriće barskog šišmiša (Myotis dasycneme) u Srednjoj Bijambarskoj pećini što je nova vrsta šišmiša za Bosnu i Hercegovinu. Pejsaž Bijambara nije tipičan za ovu vrstu koja nastanjuje ravničarske predjele sa velikim vodenim površinama. Najbliže stanište ove vrste je u Slavoniji, tako da su Bijambare sada najjužnije stanište ove vrste, a vjerovatno i na najvišoj nadmorskoj visini (990 m). Barski šišmiš tako postaje 30-ta vrsta šišmiša koja nastanjuje prostore Bosne i Hercegovine.

Barski-sismis Napotnik

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X