miljacka2Izvor Mokranjske Miljacke u Kadinom selu, jedan je od dva izvora rijeke Miljacke. Nalazi se 25 kilometara daleko od Sarajeva. Prvi put se spominje u katastru napravljenom za potrebe Jugoslavenske narodne armije 1984. godine, u kome se nalazi opis ulaza i prvih 60 m dužine pećine.

Opširnije...

prenjskidazdevnjakProšlo je pola vijeka od posljednjeg hvatanja alpskog daždevnjaka u Bosni i Hercegovini, a da niko više nije prikupio ovu vrstu, niti registrovao njeno nalazište, sve dok Sofija Mikšić nije prikupila uzorke sa Prenja u periodu između 1969. – 1971. i detaljno ih analizirala. Pregled podataka ukazuje da su jedinke alpskog daždevnjaka u Bosni i Hercegovini vrlo rijetke i da preživljavaju u vrlo malim izolovanim lokalnim populacijama. Donosimo vam priču o novm istraživanjima prenjskog daždevnjaka.

Opširnije...

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X