pred-Zem-muzej00U petak 22. decembra 2017. godine, u Zemaljskom muzeju BiH, doc. dr. sc. Goran Zlodi, Katedra za muzeologiju, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održat će predavanje na temu „Od muzejske dokumentacije do inovativnih načina komunikacije u virtualnom i fizičkom okruženju“.

 


Predavanje je planirano za 10:00 sati, a nakon predavanja prezentaciju baze podataka M++ i Modulor++, web platforme za pristup i upravljanje podacima o muzejskim i srodnim zbirkama kulturne i prirodne baštine, održat će Luka Maroević.
Svi zainteresovani pozvani su da prisustvuju predavanju i prezentaciji koji će se održati u sali Odjeljenja za etnologiju Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.

predavanje-Zem-muz

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X