tristrojka-najava-promocijePromocija petog broja časopisa Tristotrojka održat će se u četvrtak, 08.02.2018. u Kinu Meeting Point, sa početkom u 20:00. 

 

Tristotrojka poziva sve zainteresovane da prisustvuju događaju na kojem mogu preuzeti besplatan primjerak časopisa, pogledati izložbu grafičkog dizajna učesnika konkursa za naslovnu stranicu, te čuti komentare stručnjaka na temu Naslijeđe zrele moderne u Sarajevu sa osvrtom na KSC Skenderija. 

tristrojka-ArhiLektura

Gosti su Nasiha Pozder, doktorica iz oblasti arhitekture i urbanizma, zaposlena na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na Katedri za urbanizam i prostorno planiranje, i Maroje Mrduljaš, arhitekt, kritičar arhitekture i dizajna, predavač na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a aktuelni fokus njegovih interesa je modernizam druge polovice 20. stoljeća u regiji bivše Jugoslavije te savremene arhitektonske prakse.


Ulaz je besplatan

Uskoro će mo objaviti naše prvo predstavljanje ovog časopisa...

tristrojka-skenderija

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X