Lepirica  Geomorfologija korice 222Promocija knjige će se održati u petak 12.10.2018. godine u Sarajevu, u 14 sati, ulica Obala Kulina bana 4. u prostorijama izdavačke kuće "Sarajevo Publishing", II sprat.

 

"Geomorfologija Bosne i Hercegovine''

Dr. Alen Lepirica

Djelo je objavljeno kao univerzitetski udžbenik na 208 strana, ali može poslužiti svakome čiji je angažman i profesionalno opredjeljenje vezano za terene Bosne i Hercegovine

Područje Bosne i Hercegovine, do sada, nije detaljnije geomorfološki istraženo. Zbog toga, autor je naveo brojne hipoteze (naučne pretpostavke) o morfogenezi i morfoevoluciji reljefnih oblika, tako da udžbenik umnogome ima obilježje originalnog naučnog rada.

Više o ovom izdanju možete pročitati u našim ranijim člancima – link.

Lepirica Geomorfol02

BhDOCumentary je registrovana elektronska serijska publikacija i ima dodjeljen ISSN broj 2303-615X